Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Nhập số liệu tạm ứng cho nhân viên

Ảnh đại diện
NguyenThiThuThao

:( cho em hỏi mình nhập tạm ứng cho nhân viên đi công tác là mình nhập ở đâu a.?? em mới dùng nen ko biết

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Hi NguyenThiThuThao,

Về nghiệp vụ tạm ứng bạn tham khảo tài liệu này nhé. Trong trường hợp bạn không thể tạo Biên lai thì bạn tham khảo thảo luận này.

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ