Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nhận được email từ đối tác gửi vào erp nhưng không gửi mail cho đối tác được

Mình đã thử nhiều lần thì
- Gửi email từ ERP thì người nhận không nhận được
- Không đăng nhập bằng email tham chiếu vào ERP được
- Đối tác gửi email vào email tham chiếu thì vẫn nhận được bình thường

Mình sử dụng email của zoho.com

Vậy cho mình hỏi là mình đã gặp vấn đề gì ạ?

Cám ơn ERP hỗ trợ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
0
Best Answer

Hiện tại bên mình đã có thể gửi email đến đối tác, nhưng vẫn còn gặp 1 vài vấn đề sau:

1) không thể dùng email alias để đăng nhập vào erp
2) Khi gửi mail từ email ngoài vào 1 email alias trong hệ thống thì nhận được thông báo sau:
email-erponline

3) Email chính (không phải alias) cũng không nhận được email ngoài

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:
1) không thể dùng email alias để đăng nhập vào erp

Bạn không thể dùng alias để đăng nhập. Bạn phải đăng nhập bằng tên đăng nhập khai báo trên hồ sơ user.

Hồ Phương Thảo viết:
2) Khi gửi mail từ email ngoài vào 1 email alias trong hệ thống thì nhận được thông báo sau:
email-erponline

Có chút vấn đề nho nhỏ ở phía Google. Mình đã điều chỉnh lại ở phía Google và đã hết báo lỗi này.

Hồ Phương Thảo viết:
3) Email chính (không phải alias) cũng không nhận được email ngoài

Nhận được chứ. Mình vừa gửi thử đến alias của bạn. Bạn xem có nhận được trong Odoo và trong tài khoản gmail boardgamesviet không nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Mình đã setup xong, bao gồm cả email, google calendar, google app. Tất cả mấy thứ này đều được setup gắn với tài khoản google app email của bạn.

Mình cũng đã thiết lập khi có email gửi đến mà không liên quan đến user nào hay đối tượng tài liệu nào |(vd: hoá đơn, đơn hàng, v.v.) thì Odoo sẽ tự động tạo một tiềm năng (Lead) để bạn có thể quản lý và giao cho ai đó xử lý.

Một số việc bạn cần làm:

  1. Vào từng hồ sơ user, đặt cho mỗi người một messaging alias. Cái này sẽ được coi là email giao dịch chính thức của từng user trong cty bạn. In danh thiếp có thể dùng cái này cho từng người.
  2. Lưu ý, mỗi user đều được link đến một partner. Bạn cần cập nhật email thực / cá nhân của từng user, không phải là alias noit trên và hồ sơ của partner mà link đến user đó. Trên smart phone của user có thể tích hợp email thực này vào. Như vậy thì user nhận được email ở cả 2 nơi: Odoo và trên smart phone.
  3. Google Calendar: Mỗi user cần vào chỗ lịch cá nhân của mình trong Odoo, bấm vào nút Đồng bộ với Google. Lúc này hệ thống nó sẽ chuyển hướng đến một trang của Google để có thể cho phép Google truy cập lịch cá nhân của user đó. User sẽ cần có một tài khoản Google cho việc này (gmail chẳng hạn).

Bạn test thêm vụ email này và cho mình biết kết quả. Tks!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Bạn gửi thông tin đăng nhập Odoo và thông tin đăng nhập Google App admin mà bạn định dùng để tích hợp cho mình (nhắn tin trên đây hoặc email đến kỹ thuật cũng đc), mình sẽ setup giúp bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Mình đã thử với google, mọi thứ đều ok chỉ gặp vấn đề như của zoho.com lúc trước là

- Gửi email từ ERP thì người nhận không nhận được
- Không đăng nhập bằng email tham chiếu vào ERP được
- Đối tác gửi email vào email tham chiếu thì vẫn nhận được bình thường

Mình đang sử dụng email của google.com, vậy lỗi không phải là từ zoho.com?

Vậy cho mình hỏi là mình đã gặp vấn đề gì ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Có vẻ Odoo bị "dị ứng" với SMTP của Zoho. Search Google với từ khoá "odoo zoho smtp" thì thấy khá nhiều người bị. Bạn thử đổi sang dịch vụ email khác xem. Google App email có vẻ được nhiều người tin dùng nhất và cũng hoạt động cực ổn với Odoo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.