Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Người dùng trong OpenERP.

Ảnh đại diện
trannhatlinh

Khi em tạo một user, quản lý module Quản trị nhân lực, thì cần phải gán cho nó những quyền nào, để nó có thể tạo các phiếu lương và bảng lương? Em đã tạo thử 1 user để quản lý module này, nhưng khi tạo phiếu lương, nó không có quyền tạo và tính toán lương.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
15 Trả lời
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Em gán 1 nhân viên cho user quản trị, thuộc ban quản lý, ban này quản lý phòng mua hàng. Nhưng sao vẫn không tạo được phiếu lương cho nhân viên được gán cho user mua hàng. Nó cứ báo lỗi như sau.

Phân quyền cho nhân viên trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer
Được rồi anh ạ. Nhưng sao trong các bút toán sổ nhật ký của em, giá trị của sổ nhật ký lương nó lại bằng 0 ạ? Các số nhật ký khác vẫn có giá trị bình thường ạ.
Bạn đã định khoản cho các Quy tắc luơng (Salary Rules) chưa? Nếu rồi thì bạn kiểm tra xem đã Post Payslip chưa?
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Trong phiếu lương, các mức lương đã được tính toán hết rồi, và đã hiển thị lên. Nhưng sau khi xác nhận phiếu lương và vào các bút toán, không thấy các mức lương được post lên. Các giá trị bằng 0 hết.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ý của bạn Đạt hỏi là em đã định khoản cho các mức luơng chưa?

1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Được rồi anh ạ. Nhưng sao trong các bút toán sổ nhật ký của em, giá trị của sổ nhật ký lương nó lại bằng 0 ạ? Các số nhật ký khác vẫn có giá trị bình thường ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Anh ơi. Mình xóa cái rule trong domain filter có làm sao không ạ? Thực ra, quyền mặc định trong trong nhóm Human resouce/ manager không có quy tắc tính lương. Sau khi em add thì nó mới có ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Xóa đi thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Và cách xóa nó như thế nào anh? Em tạo 1 user, gán nó cho 1 nhân viên, rồi nhân viên đấy thuộc ban quản lý các phòng còn lại rồi. Nhưng vẫn chưa tạo được phiếu lương.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Anh cho em hỏi. Em tạo 1 user , gán cho nó quyền quản lý quản trị nhân lực. Và vào thiết lập/người dùng/các nhóm và thêm quyền payslip vào cho quyền human resouce/manager. Nhưng sao vẫn không có quyền tạo các phiếu lương cho nhân viên. Em đã gán những nhân viên trong công ty thuộc quản lý của nhân viên gán với user này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Cho em hỏi thêm. Tạo user để quản lý kho hàng ấy ạ. Ta cần phải gán cho nó thêm quyền user của module kho hàng phải không ạ? Em thấy là nếu không gán cho nó thì sẽ không nhân được hàng ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
trannhatlinh
Best Answer

Cho em hỏi, mỗi nhân viên sẽ phải tương ứng với 1 user ạ? Và như vậy,để có thể tạo 1 user quản lý module Quản trị nhân lực thì cần phải gán nó cho 1 nhân viên, và nhân viên này trực tiếp quản lý các nhân viên ở các phòng ban phải không ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Chào nhatlinh,

Trong trường hợp của em, mặc định OpenERP phân quyền chỉ cho Group HR Manager tạo bảng lương, tuy nhiên nó còn có bộ lọc (Domain Filter), bọ lọc này có tên Empoyee Payslip, nó cho phép trưởng phòng nào có thể tạo bảng lương cho phòng đấy. Em có thể bỏ bộ lọc này đi hoặc em phải tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với hệ thống mặc định của OpenERP.

Ở đây, nếu User của em không phải là employee, chưa thuộc phòng ban nào, không phải là cán bộ quản lý 1 phòng bàn nào (trưởng phòng). Thì với bộ lọc (Domain Filter) mặc định của OpenERP em sẽ không tạo được bảng luơng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Anh ơi. Mình xóa cái rule trong domain filter có làm sao không ạ? Thực ra, quyền mặc định trong trong nhóm Human resouce/ manager không có quy tắc tính lương. Sau khi em add thì nó mới có ạ.
Em đừng xóa cả Rule, mà chỉ xóa giá trị trong trường Domain Filter của Rule Employee Payslip thôi.
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Xóa cả cái này à anh?
['|', ('employee_id.user_id', '=', user.id), ('employee_id.department_id.manager_id.user_id', '=', user.id)]
Sau đó thì để trống cũng không sao ạ?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Đúng rồi đó em

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Em gán 1 nhân viên cho user quản trị, thuộc ban quản lý, ban này quản lý phòng mua hàng. Nhưng sao vẫn không tạo được phiếu lương cho nhân viên được gán cho user mua hàng. Nó cứ báo lỗi như sau.
Với thông báo lỗi như vậy, em xem lại một số vấn đề sau:
1. User tạo Payslip có thuộc employee nào không?
2. User này có quản lý Trần Đại Việt không? (nghĩa là Trần Đại Việt có thuộc department mà user này quản lý không).
3. Xem lại quyền trên model res.calender.attendance.
6 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

1. User tạo payslip được gán cho 1 phó giám đốc thuộc Ban quản lý trong công ty.
2. Trần Đại Việt được gán cho nhân viên mua hàng. Thuộc phòng kinh doanh, được quản lý bởi Ban quản lý. Phòng kinh doanh quản lý nhân viên này.
3. Quyền này phải vào các nhóm trong thiết lập để cài lại hả anh?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Em thử chuyển user tạo payslip sang quản lý phòng kinh doanh xem

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Là như thế nào hả anh? User thì chỉ được gán cho nhân viên thôi chứ anh. Còn nhân viên thì mới được gán là quản lý bởi ai, hay là được ai quản lý thôi chứ.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thì đùng rồi đó, em gán user vào nhân viên rồi cho nhân viên này quản lý phòng kinh doanh.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Em gán như thế rồi anh ạ. Nhưng vẫn không được. Với lại, cho em hỏi, user quản lý module bán hàng ấy ạ, tại sao nó vẫn có quyền kiểm tra hàng có sẫn hay không, và có thể giao hàng ạ. Đáng ra nó chỉ được tạo các hóa đơn gửi lên Kho hàng và Kế toán thôi chứ ạ.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Phân quyền mặc định của hệ thống là như vậy và nó cũng hợp lý với nhiều mô hình kinh doanh. Còn đặc thù thì bạn cần điều chỉnh lại cho phù hợp với doanh nghiệp lại.
Hầu hết các khách hàng mà bên mình đã triển khai thì việc phân quyền lại và điều chỉnh quy trình trình tự công việc (workflow) là việc mà không bao giờ tránh được vì chả có Doanh nghiệp nào giống Doanh nghiệp nào về tổ chức cũng như quy trình trình tự công việc.
Bạn nên nhìn nhận phần mềm theo hướng mở hơn, có nghĩa là "nó làm được gì, tuỳ biến được gì, điều chỉnh được gì, v.v."

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Xóa đi thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Và cách xóa nó như thế nào anh? Em tạo 1 user, gán nó cho 1 nhân viên, rồi nhân viên đấy thuộc ban quản lý các phòng còn lại rồi. Nhưng vẫn chưa tạo được phiếu lương.
Em xóa đi không vấn đề gì cả, nhưng tốt nhất ko nên xóa cả Rule mà chỉ nên xóa giá trị trong trường Domain Filter thôi. Còn nếu em muốn áp dụng Rule này thì user đó chỉ có thể tạo bảng luơng cho nhân viên thuộc phòng ban mà user đó quản lý.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Anh cho em hỏi. Em tạo 1 user , gán cho nó quyền quản lý quản trị nhân lực. Và vào thiết lập/người dùng/các nhóm và thêm quyền payslip vào cho quyền human resouce/manager. Nhưng sao vẫn không có quyền tạo các phiếu lương cho nhân viên. Em đã gán những nhân viên trong công ty thuộc quản lý của nhân viên gán với user này.
Trước tiên em cần hiểu về quy tắc phân quyền trong OpenERP. Ngoài phân quyền cho các Group nó còn có các Rule. Ở đây, mặc định OpenERP có 1 rule là "Employee Payslip". Rule này có Domain Filter là:
['|', ('employee_id.user_id', '=', user.id), ('employee_id.department_id.manager_id.user_id', '=', user.id)][/code]
Nghĩa là, user đó phải được gán cho một employee và phải là department manager (quản lý một phòng ban nào đó).
Bây giờ, hoặc là em xóa nội dung trong Domain Filter đó đi, hoặc là em thiết lập cho user đấy theo đúng điều kiện bên trên.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Cho em hỏi thêm. Tạo user để quản lý kho hàng ấy ạ. Ta cần phải gán cho nó thêm quyền user của module kho hàng phải không ạ? Em thấy là nếu không gán cho nó thì sẽ không nhân được hàng ạ.
Anh chưa hiểu lắm, nếu là quản lý kho hàng thì gán luôn là manager cho module Kho hàng chứ nhỉ?
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Gán rồi ạ. Nhưng khi mua hàng xong, vào user kho hàng để nhận hàng thì nó không cho. Phải ra gán thêm quyền user trong Mua hàng nữa thì nó mới cho nhận hàng ạ.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ừa, theo phân quyền mặc định của OpenERP thì là như vậy.

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Chính xác thì mỗi Nhân viên sẽ được gán với một user (nếu nhân viên đó không sử dụng phần mềm thì thôi). Việc tiếp theo là gán user vào group. Cuối cùng là tổ chức nhân sự theo nhu cầu của công ty.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.