Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu khi cài đặt OpenERP

Ảnh đại diện
Trường

Sau khi cài đặt xong phần mềm ERP thì nó hiện cái này
Mọi người giúp đỡ với ạ, bây giờ làm thế nào đề sử dụng được phần mềm

Your version of OpenERP is unsupported. Support & maintenance services are available here: OpenERP Entreprise.
OpenERP Server Error
Client Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 180, in dispatch
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 498, in authenticate
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\common\session.py", line 73, in authenticate
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\common\openerplib\main.py", line 117, in proxy
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 608, in send


Server Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 593, in send
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\netsvc.py", line 360, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\service\web_services.py", line 397, in dispatch
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\service\web_services.py", line 408, in exp_authenticate
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\pooler.py", line 50, in get_pool
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\pooler.py", line 33, in get_db_and_pool
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\modules\registry.py", line 180, in get
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\modules\registry.py", line 192, in new
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\modules\registry.py", line 66, in __init__
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 465, in cursor
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 173, in __init__
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 366, in _locked
 File "C:\Program Files\OpenERP 6.1-20120925-233125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 421, in borrow
OperationalError: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)
	Is the server running on host "localhost" and accepting
	TCP/IP connections on port 5432?
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Cách tốt nhất để sử dụng phần mềm Odoo (OpenERP) là thông qua ERPOnline. Với ERPOnline, bạn không cần phải cài đặt gì vào máy tính của bạn và đồng nghiệp, bạn cũng không cần có máy chủ. Mọi vấn đề về kỹ thuật đã có các chuyên gia của ERPOnline lo. Bạn chỉ việc sử dụng!

Mà bạn có lý do gì khi sử dụng phiên bản 6.1 (phát hành cách đây gần 4 năm) vậy? Hiện ERPOnline đang cũng cấp Odoo phiên bản 8 với hàng nghìn tính năng mới so với phiên bản 6.1.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Dear Trường

Đây là lỗi do bạn không kết nối được với cơ sở dữ liệu. Lỗi này có thể do rất nhiều nguyên nhân, bạn thử kiểm tra lại tham số khi chạy phần mềm xem tài khoản kết nối với postgresql là tài khoản nào? Tài khoản đó có quyền truy cập vào database không? Cổng 5432 có bị chặn không?…

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.