Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Liên kết giữa module CRM với các module khác????

Ảnh đại diện
Na

CRM liên kết với các module khác như thế nào vậy????Mọi người giúp dùm e với ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
-1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Khi cài module CRM, bạn sẽ có thêm các menu sau đây:

Reporting/Sales/Leads
Analysis Reporting/Sales/Opportunities
Analysis Reporting/Sales/Phone Calls
Analysis Sales/Configuration/Contacts Segmentation
Sales/Configuration/Leads & Opportunities/Campaigns
Sales/Configuration/Leads & Opportunities/Payment Modes
Sales/Configuration/Leads & Opportunities/Sales Tags
Sales/Configuration/Leads & Opportunities/Source
Sales/Configuration/Leads & Opportunities/Stages
Sales/Configuration/Phone Calls
Sales/Configuration/Phone Calls/Categories
Sales/Phone Calls Sales/Phone Calls/Logged Calls
Sales/Phone Calls/Scheduled Calls
Sales/Sales/Leads Sales/Sales/Opportunities
Sales/Tools Sales/Tools/Deduplicate Contacts


Ngoài ra còn hơn 10 module mở rộng tính năng cho CRM (ví dụ: Lead to Issue, Opportunity to Quotation, Survey CRM, Website CRM, v.v.). Mỗi module có chức năng riêng, nói chung là rất phong phú và phạm vi ứng dụng cũng rất rộng lớn.


Và với hơn 10 module này vẫn chưa đáp ứng được chức năng mà bạn cần, bạn có thể tạo thêm module mới (hoặc thuê một ai đó hiểu rõ về Odoo ERPOnline làm thay bạn).


Một chương trình đào tạo CRM của bên mình thường kéo dài 8~12 giờ. Nó quá rộng để có thể viết cụ thể ra đây. Nếu bạn gặp khó khăn cụ thể hơn thì có thể gửi câu hỏi lên đây để được giải đáp.

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.