Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không thể xác nhận lệnh sản xuất [Multi Company]

Hi All,

Hoa có tạo lệnh sản xuất trên hệ thống công ty Sub Dồng Tháp , nhưng khi dùng tài khoản admin ( đang thuộc công ty Sub Đồng tháp ) thì không thể nào xác nhận được lệnh sản xuất.

[Multi company]
[Field(s) `company_id` failed against a constraint: Tào khoản và ký kế toán phải thuộc cùng một công ty]

Nhưng khi đổi tài khoản admin ( đang thuộc công ty Sub ca mau ) thì có thế xác nhận lệnh sản xuất.


Hoa nghĩ đây là bug , vì đã kiểm tra tất cả tài khoản định khoản kế toán ( của sản phẩm, nhóm sản phẩm , sổ nhật ký kho đều chọn đúng là của công ty Sub dồng tháp)


Thanks

Hoa

SX.XacNhan.LoiCompanyID

SX.XacNhan.OK

SX.XacNhan.Admin_DongThap

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi Hoa,

Sau khi kiểm tra hệ thống tài khoản cấu hình trong các Năng lực sản xuất thì mình thấy có sự bất nhất. Cái này Hoa điều chỉnh lại là ổn.

Tips:

  1. Với môi trường multi-company, việc nhầm lẫn khi lựa chọn tài khoản kế toán rất dễ xảy ra với users có quyền trên nhiều công ty. Do đó, cần thay đổi lại tên tài khoản để tránh nhầm lẫn khi thao tác bằng những user này. Ví dụ, với tài khoản 111 - Tiền mặt, sẽ có 3 tài khoản này cho 3 công ty có tên giống nhau. Nên đổi thành 111 - Tiền mặt-CT1, 111 - Tiền mặt-CT2, 111 - Tiền mặt-CT3, hoặc một cách nào đó tương tự. Như vậy khi người dùng có quyền trên nhiều công ty có thể không bị nhầm lẫn.
  2. Để đổi tên tài khoản nhanh, có thể dùng chức năng import/export để sửa. Cách làm: lọc ra tài khoản của 1 công ty, export trường Tên, mang ra excel sửa lại tên hàng loại rồi import lại. Làm lần lượt cho cả 3 công ty.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi Hoa,

Mình có thử mô phỏng lại tính huống của bạn nhưng không thể tạo ra lỗi tương tự. Có thể cái này do việc cấu hình của bạn, cần phải điều tra thêm mới tìm ra nguyên nhân ở đâu. Có thể bạn giúp mình tìm nguyên nhân bằng cách thử vào một trong số các bản demo của erponline và làm lại thử để cho ra được kết quả như tình huống bên trên rồi mô tả lại cho mình các bước để tạp ra nó.

Nói chung thì cảnh báo này hiển thị khi hệ thống tạo bút toán và phát hiện có sự bất nhất giữa tài khoản và kỳ kế toán. Trong ngữ cảnh của bạn, các bút toán sau sẽ được sinh ra tự động:
1. Bút toán tiêu thụ nguyên vật liệu
2. Bút toán nhập kho thành phẩm.
Vậy nên, bạn cần kiểm tra xem:
1. các tài khoản cấu hình cho nguyên liệu và thành phẩm, sổ nhật ký, chu kỳ, v.v. có cùng 1 Chart of Account không và Chart of Account này có thuộc công ty Sub Đồng Tháp không
2. Tài khoản đang sử dụng có bị một record rules nào ràng buộc không cho phép tạo bút toán ở công ty Sub Đồng Tháp không.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.