Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không cài được phân hệ Sản xuất (MRP).

Mình gặp lỗi như thế này khi cài đặt mrp ạ, nhờ các bạn giúp đỡ.
Thanks!!!!

Odoo
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 524, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 545, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 301, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/service/model.py", line 113, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 298, in checked_call
  return self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 761, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 394, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 953, in call_button
  action = self._call_kw(model, method, args, {})
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 941, in _call_kw
  return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/module/module.py", line 450, in button_immediate_install
  return self._button_immediate_function(cr, uid, ids, self.button_install, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/module/module.py", line 498, in _button_immediate_function
  registry = openerp.modules.registry.RegistryManager.new(cr.dbname, update_module=True)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/registry.py", line 346, in new
  openerp.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/loading.py", line 363, in load_modules
  loaded_modules, update_module)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/loading.py", line 263, in load_marked_modules
  loaded, processed = load_module_graph(cr, graph, progressdict, report=report, skip_modules=loaded_modules, perform_checks=perform_checks)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/loading.py", line 182, in load_module_graph
  _load_data(cr, module_name, idref, mode, kind='data')
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/loading.py", line 118, in _load_data
  tools.convert_file(cr, module_name, filename, idref, mode, noupdate, kind, report)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/convert.py", line 901, in convert_file
  convert_xml_import(cr, module, fp, idref, mode, noupdate, report)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/convert.py", line 987, in convert_xml_import
  obj.parse(doc.getroot(), mode=mode)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/convert.py", line 853, in parse
  self._tags[rec.tag](self.cr, rec, n, mode=mode)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/convert.py", line 763, in _tag_record
  id = self.pool['ir.model.data']._update(cr, self.uid, rec_model, self.module, res, rec_id or False, not self.isnoupdate(data_node), noupdate=self.isnoupdate(data_node), mode=self.mode, context=rec_context )
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_model.py", line 1040, in _update
  model_obj.write(cr, uid, [res_id], values, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/mrp/stock.py", line 289, in write
  manufacture_pull_vals = self._get_manufacture_pull_rule(cr, uid, warehouse, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/mrp/stock.py", line 259, in _get_manufacture_pull_rule
  raise osv.except_osv(_('Error!'), _('Can\'t find any generic Manufacture route.'))
ParseError: "L\u1ed7i!
Kh\xf4ng th\u1ec3 t\xecm th\u1ea5y b\u1ea5t k\u1ef3 quy tr\xecnh s\u1ea3n xu\u1ea5t n\xe0o." while parsing /home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/mrp/mrp_data.xml:40, near
<record id="stock.warehouse0" model="stock.warehouse">
      <field name="manufacture_to_resupply" eval="True"/>
    </record>
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
9 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Anh truy cập vào menu Thiết lập > Kỹ thuật > Sequences & Identifiers > External Identifiers và tìm theo từ khóa "warehouse0". Nếu không thấy bản ghi có tên "stock.warehouse0" như hình đính kèm thì có nghĩa là anh đã xóa cái warehouse mặc định của hệ thống đi. Để khắc phục lỗi này thì anh làm tương tự như lỗi mà anh đã gặp khi cài module Chấm công (xem link tham khảo). Có nghĩa là anh sẽ cần truy cập vào menu Kho hàng > Cấu hình > Kho hàng và chọn lấy ID của một kho bất kỳ và làm tương tự như anh đã làm với sản phẩm "Dịch vụ".

Thân ái!

warehouse

https://erponline.vn/vi/forum/hoi-dap-7/loi-khi-cai-dat-modul-cham-cong-737

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Tình hình là không được ạ.
1. Mình tìm thấy cái bản ghi warehouse0 với ID = 1 có tên là Kho hàng của công ty mình
2. Tìm đến cái Kho hàng đó và mở ra thì thấy đúng là ID = 1.
3. Mình cũng đã tìm các bản ghi: Buy và Make to order với ID 5 và 1 đều khớp với ID trong hệ thống.
Help.

Screenshot

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Anh truy cập vào menu Kho hàng > Cấu hình > Tuyến đường và tìm xem có tuyến đường "Manufacture" không?. Nếu không có thì anh tạo một tuyến đường với thông tin như hình đính kèm 1. Trong lúc tạo tuyến đường "Manufacture" anh cần tạo quy tắc Pull cho nó như hình đính kèm 2.
Sau khi đã tạo lại tuyến đường "Manufacture", anh lấy ID vừa tạo và truy cập vào menu Thiết lập > Kỹ thuật > Sequences & Identifiers > External Identifiers, sau đó tạo một External ID với thông tin như hình đính kèm 3. Cuối cùng anh cài lại module Sản xuất xem còn lỗi không anh.

Chúc anh thành công!

mrp_route

mrp_pull_rule

mrp_external_id

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Báo cáo tình hình là đúng mình không có tuyến đường "manufacture"
Mình tạo tuyến đường theo như hướng dẫn, nhưng lại không có option để chọn Hành động là "sản xuất". Mình không biết tạo hành động đó ở đâu. Xem trong bản demo thì thấy có option "sản xuất", nhưng không biết cách tạo ntn.
Nhờ hướng dẫn tiếp ạ.

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Đây là lỗi liên quan đến ngôn ngữ của phần mềm, nghĩa là nếu anh để tiếng Anh mà cài đặt phân hệ Sản xuất thì không gặp lỗi này. Em đã khắc phục được lỗi này, từ giờ trở đi anh có thể cài đặt phân hệ Sản xuất như bình thường mà không cần quan tâm tới ngôn ngữ đang sử dụng.

Xin lỗi anh vì sự bất tiện này!

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ok, Thanks! chả trách phân hệ có tên trên menu của mình là "Manufacture" mà không phải là "Sản xuất".
:D

0
Best Answer

Vưỡn không được ạ.:( :( :(

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Anh giúp em một việc này nữa nhé, đó là anh vào phần mềm và "Hủy bỏ cài đặt" phân hệ Sản xuất, sau đó "Cài đặt lại" xem thông báo lỗi như vậy không anh. Nếu vẫn thông báo lỗi như vậy, có lẽ anh cần cung cấp cho em thông tin tài khoản Admin để em truy cập vào hệ thống của anh "bắt bệnh" mới được.
P/S: Khi anh phản hồi một bài viết, bên cạnh 2 tab "Đính kèm" và "URL Tham khảo" có tab "Odoo của bạn". Anh có thể nhập thông tin Tên miền, Tên đăng nhập và Mật khẩu vào đó. Thông tin này chỉ có quản trị cấp cao của ERPOnline mới được xem.

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

@ Lê Ngọc Ngân: Để mai bộ phận kỹ thuật ERPOnline xử giúp bác.
@ Coffee One: bác chẩn đúng bệnh đấy, trình bác ngày càng lên nhỉ :D

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Hì, có cơ hội việc làm với ERPOnline không :D

0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer
File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/mrp/stock.py", line 259, in _get_manufacture_pull_rule
  raise osv.except_osv(_('Error!'), _('Can\'t find any generic Manufacture route.'))

Chắc bạn xóa mất bộ định tuyến mặc định. Bạn thử vào bản demo sản xuất để lấy mẫu rồi cài lại mrp xem có được không.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.