Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

-1

Hỏi về phân tích bút toán

Mình truy cập vào hệ thống báo cáo để xem được công nợ của toàn bộ các khách hàng, nhà cung cấp theo hướng dẫn theo đường dẫn sau Báo cáo/Kế toán/Phân tích bút toán. Thấy có hai mục: I. Tài sản ngắn hạn, và I. Tài sản ngắn hạn - REC. Thấy có cùng chỉ số thứ tự và các nội dung chi tiết tương đồng nhau, tuy nhiên giá trị thì khác nhau.
Mình nghĩ có thể là lỗi, hoặc là nội dung, ý nghĩa khác nhau. Nhờ các bác chỉ bảo ạ.
Thanks!

Untitled-1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Thảo luận này đã có người hỏi. Bạn theo linh dưới đây để đến topic còn dở dang.

Để tránh bị loãng, topic này sẽ bị closed, bạn có thể tiếp tục thảo luận ở topic đó.

https://erponline.vn/vi/forum/hoi-dap-7/tai-san-ngan-han-va-tai-san-ngan-han-rec-khac-nhau-nhu-the-nao-a-531

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.