Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tài sản ngắn hạn và tài sản ngắn hạn-REC khác nhau như thế nào à

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

em đang băn khoăn TSNH và TSNH-REC là như thế nào ạ????

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear Hằng,

Trong ERPOnline, khái niệm và Loại tài khoản (Account Type) nó khác một chút so với các phần mềm kế toán khác. Ngoài việc nó dùng để phân loại tài khoản như là Tài sản ngắn hạn, Tài sản dài hạn, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu,… Thì nó còn phục vụ các mục đích khác ví dụ: Báo cáo tài chính, kết chuyển từ năm này sang năm khác.
Em vào ERPOnline, vào menu Kế toán / Cấu hình / Tài khoản / Loại tài khoản, mở 2 loại tài khoản này ra và so sánh sẽ thấy có sự khác biệt, cụ thể ở đấy chúng khác nhau về trường "Phương pháp hoãn lại", em di chuột vào trường đó để xem help của nó nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.