Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Mình vào Kế toán/Báo cáo/Báo cáo luật định/Báo cáo tài chính/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Xuất ra báo cáo thì chỉ thấy phần doanh thu là được tổng hợp số liệu, các phần chi phí đều bằng 0 (Giá vốn, chi phí lãi vay, bán hàng….). Vì vậy, lợi nhuận bằng đúng doanh thu. Hỏi kế toán thì kế toán mình báo là cần phải làm một nghiệp vụ kết chuyển vào tài khoản chi phí thì mới tính được lợi nhuận. Mình không phải dân kế toán, cũng chưa hiểu cách hành xử của ErpOnline, nhờ các bác tư vấn ạ.
Thanks!!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
2
Best Answer

E chào anh
Trao đổi với anh về vấn đề này e có một số ý kiến như sau: Để có được các báo cáo tài chính (báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ) thì cuối kỳ hoặc cuối năm người làm kế toán phải thực hiện các bút toán kết chuyển theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Các dạng bút toán kết chuyển:
1. Kết chuyển doanh thu, thu nhập xác định kết quả kinh doanh
2. Kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh
3. Kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm
4. Kết chuyển lỗ, lãi

Vậy vì sao phải kết chuyển? -> Các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến các tài khoản kế toán có cả phát sinh bên nợ và bên có -> kết chuyển ở đây là tìm ra số dư còn lại của một tài khoản (trong báo cáo kết quả kinh doanh là các tài khoản về doanh và chi phí). Sau đó tập hợp số dư của các tài khoản doanh thu về một bên, chi phí về một bên của tài khoản 911, lúc này người dùng sẽ tính được lợi nhuận trước thuế
Ví dụ: Giá vốn hàng bán: Nợ Tk 632/có Tk 156: 10.000
Khách hàng mua hàng sau đó trả lại 1 phần hàng, vậy hàng đã bán nay nhập lại kho: Nợ Tk 156/có Tk 632: 5.000
-> thực tế giá vốn hàng bán đi chỉ là 5.000đ (ban đâu bán 10.000 sau đó bị trả lại 5.000) —->đây mới chính là giá trị ghi vào chỉ tiêu giá vốn hàng bán tại BC kết quả kinh doanh. Để có được số liệu ghi vào chỉ tiêu này thì kế toán phải thực hiện bút toán kết chuyển: Nợ Tk 911/có Tk 632: 5.000

Về cách hành xử của ERPOnline cũng tuân thủ các quy định và chuẩn mực về kế toán, tuy nhiên hiện nay ERPOnline chưa hỗ trợ kết chuyển một cách tự động và kế toán sẽ tạo các bút toán kết chuyển thủ công bằng cách vào Kế toán/Hệ thống tài khoản tìm đến tài khoản muốn kết chuyển (ví dụ: 511; 632….) nhìn vào cột cân đôi lấy số liệu đó để thực hiện bút toán kết chuyển. Sau khi có số liệu để kết chuyển người dùng vào Kế toán/Bút toán sổ nhật ký/Bút toán sổ nhật ký chọn sổ nhật ký khác và thực hiện định khoản thủ công trên sổ nhật ký này. Số liệu của bút toán sẽ được hệ thống tự động nhặt vào các báo cáo liên quan.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Best Answer

Việc kết chuyển thủ công cũng không phức tạp với các bạn kế toán nên chức năng kết chuyển tự động chưa được bổ sung. Hiện ERPOnline đang tập trung cập nhật những thay đổi của thông tư 200/2014/TT-BTC và sẽ cập nhật trong tuần này.

Các bác lưu ý về Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư này thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC!!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Chào bạn Ngân

Theo nguyên tắc kế toán thì bạn cần tập hợp chi phí, việc kết chuyển chính là việc tập hợp chi phí từ các tài khoản. Cho nên, nếu chưa kết chuyển thì bạn sẽ không có được chi phí => lợi nhuận = doanh thu.

Trân trọng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear mọi người,

ERPOnline đã có thông báo chính thức về việc cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC (link tham khảo bên dưới). Đặc biệt trong bản cập nhật mới nhất này có cả tính năng kết chuyển xác định kết quả kinh doanh tự động. Các bạn không phải làm bút toán thủ công cho nghiệp vụ này nữa.

Trân trọng!

https://erponline.vn/vi/blog/blog-6/cap-nhat-thong-tu-200-2014-tt-btc-vao-phan-mem-erponline-107

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.