Cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC vào phần mềm ERPOnline

thông tư 200/2014/TT-BTC

ERPOnline thông báo chính thức phát hành phiên bản cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/1014 thay thế quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Thông tư 200/2014/TT-BTC có cơ chế thoáng hơn so với quyết định 15/2006/QĐ-BTC và dần hướng tới Chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards, viết tắt IFRS). Theo đó, các hình thức ghi sổ kế toán sẽ được loại bỏ thay vào đó các doanh nghiệp sẽ tự quyết định hình thức ghi sổ của mình.

Hệ thống tài khoản

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, một số tài khoản kế toán được thêm vào và một số tài khoản được loại bỏ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình sử dụng của các doanh nghiệp, ERPOnline hỗ trợ hệ thống tài khoản theo cả thông tư 200/2014/TT-BTC lẫn quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi chế độ kế toán mà không ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu kế toán trong suốt quá trình sử dụng ERPOnline. Chính vì vậy hệ thống tài khoản (HTTK) của ERPOnline chỉ bổ sung thêm tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC mà không bỏ bớt đi bất kỳ tài khoản nào. Điều đặc biệt là hệ thống tài khoản của ERPOnline sẽ tự động điều chỉnh để không ảnh hưởng đến những doanh nghiệp đã và đang sử dụng phần mềm, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp có thể báo cáo tài chính (BCTC) theo cả 2 chế độ. Cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh các tài khoản sau sao cho phù hợp với các chế độ kế toán: 121, 138, 156, 159, 171, 211, 334, 341, 356, 521, 642, 821, 352, 3387, 136, 417.
  2. Chia các tài khoản sau thành ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích BCTC: 154, 1534, 1632, 1283, 1385, 1388, 1411, 2441 , 338, 1281, 1282, 1288, 2288, 3362, 3363, 3368, 344, 3341, 3348, 352, 3411, 3412, 34311, 34312, 34313, 2294.
  3. Chia chi tiết các tài khoản: 131, 331, 711, 811.

Báo cáo tài chính

Giống như HTTK, BCTC trong ERPOnline cũng hỗ trợ cả 2 chế độ kế toán: thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Khi in một BCTC bất kỳ, doanh nghiệp chỉ việc chọn đúng chế độ kế toán và in, hệ thống sẽ tự động chiết xuất báo cáo theo đúng chế độ kế toán mà doanh nghiệp đã chọn. Điều này cho phép doanh nghiệp có thể dễ dàng thay đổi BCTC theo chế độ kế toán phù hợp. Các báo cáo tài chính bao gồm:

  1. Bảng cân đối kế toán.
  2. Kết quả hoạt động kinh doanh.
  3. Lưu chuyển tiền tệ.
  4. Bảng cân đối phát sinh.
  5. Thuyết minh báo cáo tài chính (sẽ được cập nhật ở phiên bản tiếp theo).

Tương thích với quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Đối với những doanh nghiệp chưa kết thúc năm tài chính 2014 trở về trước, vẫn hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC như bình thường. ERPOnline hỗ trợ HTTK và BCTC theo cả quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Ngay cả khi doanh nghiệp đã kết thúc năm tài chính 2014 trở về trước vẫn có thể in các BCTC theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC bằng cách khi in BCTC doanh nghiệp chỉ việc chọn in theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

Cách cập nhật tính năng mới

ERPOnline có bổ sung thêm một phân hệ có tên TO Vietnam Legal Financial Reports (Báo cáo tài chính theo luật định Việt Nam). Phân hệ này bao gồm toàn bộ những tính năng được nêu ở trên. Doanh nghiệp chỉ việc cài phân hệ này lên là sẽ có đầy đủ tính năng mới nhất liên quan đến HTTK, BCTC,... đã nêu ở trên. Để cài đặt phân hệ này, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Truy cập vào menu Thiết lập > Cập nhật danh sách mô đun và nhấp chuột vào nút Cập nhật
  2. Truy cập vào menu Thiết lập > Modun đã cài và tìm theo từ khóa "TO Vietnam", sau đó nhấp chuột vào nút Cài đặt

setup modun

Cài đặt phân hệ TO Vietnam Legal Financial Reports

Lưu ý: trong trường hợp doanh nghiệp có các bút toán kể từ ngày 01/01/2015 trở đi mà hạch toán không đúng theo thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải hủy bút toán và định khoản lại thì báo cáo tài chính in theo thông tư 200/2014/TT-BTC mới chính xác.

Nếu bạn cần hỗ trợ hay có bất kỳ câu hỏi liên quan, vui lòng gửi câu hỏi tại Diễn đàn Hỏi & Đáp của chúng tôi.

ERPOnline triển khai cụm cloud server tại Việt Nam