Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Email Zoho không thể cài đặt cấu hình gửi và nhận?

Ảnh đại diện
Phạm Minh Quân

Hi Ad,

Mình đang xài Zoho email cho công ty. Mặc dù mình đã có catchall cho Zoho, tuy nhiên mình không thể cài đặt cấu hình gửi và nhận cho email tại ERP Online.

Ad vui lòng hỗ trợ và giải đáp giúp mình về vấn đề này

Capture

Capture

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ