Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Email Zoho không thể cài đặt cấu hình gửi và nhận?

Ảnh đại diện
Phạm Minh Quân

Hi Ad,

Mình đang xài Zoho email cho công ty. Mặc dù mình đã có catchall cho Zoho, tuy nhiên mình không thể cài đặt cấu hình gửi và nhận cho email tại ERP Online.

Ad vui lòng hỗ trợ và giải đáp giúp mình về vấn đề này

Capture

Capture

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.