Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Đánh số phiếu thu và phiếu chi.

Hiện tại mình thấy đánh số thứ tự của phiếu thu và phiếu chi không tách riêng thành hai hệ thống sổ, mà nhập chung vào một sổ tiền mặt. Ví dụ trong dãy số thứ tự từ 1 đến 10 thì các số: 1,2,3 , 5, 8, 9 là phiếu thu , các số 4, 6, 7, 10 là phiếu chi. Theo quy định thì phiếu thu phải có sổ riêng và đánh số thứ tự liên tục; Phiếu chi cũng phải có sổ riêng và hệ thống số độc lập. Nhờ các bác kiểm tra xem hộ thế nào ạ.
Thankssss!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Trong ERPOnline, việc đánh số như anh nói sẽ được quyết định bởi từng Sổ nhật ký, nghĩa là mỗi sổ nhật ký anh có thể có cách đánh số khác nhau. Mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán (bao gồm nghiệp vụ thu/chi), cho dù anh thao tác trên ngữ cảnh nào (Khách hang thanh toán, Thanh toán cho nhà cung cấp, Rút tiền gửi nạp tiền mặt,…) thì cuối cùng đều được ghi nhận vào một sổ nhật ký tương ứng. Ví dụ: thu tiền mặt thì ghi vào sổ nhật ký tiền mặt, rút tiền gửi ngân hàng thì ghi vào sổ nhật ký tiền gửi ngân hàng, trả lương cho nhân viên thì ghi vào sổ nhật ký lương,… Các sổ nhật ký này do người dùng tự tạo ra tùy theo nhu cầu quản lý. Để dễ hình dung, anh xem một ví dụ về cách tổ chức Sổ nhật ký tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong ERPOnline như sau:
Sổ nhật ký tiền mặt:

  • Nghiệp vụ Thu.
  • Nghiệp vụ Chi.
Sổ nhật ký tiền gửi ngân hàng:
  • Nghiệp vụ Thu.
  • Nghiệp vụ Chi.
Như vậy, trong ERPOnline sẽ không có sổ Thu / Chi mà chỉ có Sổ nhật ký tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Sau đó tùy thuộc vào ngữ cảnh (Khách hàng thanh toán, Thanh toán cho nhà cung cấp,…) mà phần mềm sẽ hiểu đấy là Thu hay Chi và từ đó cho ra các báo cáo, phân tích, lọc, tìm kiếm,… theo nghiệp vụ Thu / Chi một cách chính xác.
Trên đây là cách tổ chức mặc định của phần mềm, trong trường hợp này của anh, anh cần chia sổ nhật ký "Tiền mặt" thành 2 sổ nhật ký như sau:
  • Sổ nhật ký thu tiền mặt.
  • Sổ nhật ký chi tiền mặt.
Sau đó, anh sẽ xây dựng hệ thống đánh số riêng cho từng số bằng cách truy cập vào menu Thiết lập > Sequences & Identifiers > Sequences, tìm đến bản ghi có tên "Sổ nhật ký thu tiền mặt" và cấu hình cách đánh số cho nó. Như vậy sẽ đảm bảo số thứ tự trên sổ "Sổ nhật ký thu tiền mặt" là một dãy số liền mạch, tương tự với "Sổ nhật ký chi tiền mặt".
LƯU Ý: vì phần mềm không quan tâm tới sổ thu / chi nên với cách làm này, khi anh thực hiện một nghiệp vụ thu / chi thì phần mềm sẽ hiển thị cả 2 sổ nhật ký "Sổ nhật ký thu tiền mặt" và "Sổ nhật ký chi tiền mặt". Lúc đó anh cần chọn sổ nhật ký cho chính xác. Ví dụ trên form "Khách hàng thanh toán", anh cần chọn đúng "Sổ nhật ký thu tiền mặt" đừng nhầm sang "Sổ nhật ký chi tiền mặt".

Thân ái!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.