Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cài đặt & Học lập trình Odoo (OpenERP) nên bắt đầu từ đâu :(

Ảnh đại diện
phong

e biết là câu hỏi của e khá là ngu ngốc :( nhưng e khá là bối rối trong việc tìm hiểu về OpenERP và e chả biết bắt đầu từ đâu cả.
E có 1 ít kiến thức về Python, xml và ERP.
Giờ e nên bắt đầu tìm hiểu về gì ạ :( nhân đây cho e hỏi luôn cách cài đặt trên ubuntu. E đã thử cài đặt bằng đủ cách nhưng vẫn bị lỗi…

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
phong viết:
Giờ e nên bắt đầu tìm hiểu về gì ạ :( nhân đây cho e hỏi luôn cách cài đặt trên ubuntu. E đã thử cài đặt bằng đủ cách nhưng vẫn bị lỗi…
Trước tiên, hãy tìm cách cài được Odoo lên Ubuntu cái đã. Các bước cài thì đơn giản thôi:
 1. Cài Python 2.7 với các thư viện mà Odoo yêu cầu theo danh sách dưới đây:
 2. apt-get install python-cups python-dateutil python-decorator python-docutils \
  python-feedparser python-gdata python-geoip python-gevent python-imaging python-jinja2 \
  python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-mock python-openid python-passlib \
  python-psutil python-psycopg2 python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing \
  python-pypdf python-reportlab python-requests python-simplejson python-tz python-unicodecsv \
  python-unittest2 python-vatnumber python-vobject python-werkzeug python-xlwt python-yaml \
  python-webdav python-zsi zip unzip
 3. Ngoài ra, cần cài thêm wkhtmltopdf (phiên bản 0.12.1) để in báo cáo PDF. Link download ở đây: http://wkhtmltopdf.org/downloads.html
 4. Cài Nodejs
 5. sudo apt-get install node-clean-css
  sudo apt-get install node-less
  sudo apt-get install nodejs npm
  sudo npm install -g less
  sudo npm install -g less-plugin-clean-css
 6. Cài PostgreSQL
 7. sudo apt-get install postgresql
  sudo su - postgres
  createuser –createdb –username postgres –no-createrole –no-superuser –pwprompt odoo
 8. Download mã nguồn Odoo
 9. sudo apt-get install git # để cài git phục vụ việc clone mã nguồn Odoo ở github
  Download mã nguồn Odoo phiên bản 9:
  git clone https://www.github.com/odoo/odoo –depth 1 –branch 9.0 –single-branch . #lưu ý: có dấu chấm ở cuối
  Hoặc nếu bạn thích mã nguồn đã Việt hoá ngôn ngữ của ERPOnline thì:
  https://www.github.com/tvtma/odoo –depth 1 –branch 9.0 –single-branch . 
 10. Khởi chạy Odoo
  /path/to/odoo/odoo.py
phong viết:
e biết là câu hỏi của e khá là ngu ngốc :( nhưng e khá là bối rối trong việc tìm hiểu về OpenERP và e chả biết bắt đầu từ đâu cả.
E có 1 ít kiến thức về Python, xml và ERP.
Trước tiên hay dành ra khoảng 40~50 giờ để làm theo hướng dẫn từng bước ở đây: https://www.odoo.com/documentation/9.0/howtos/backend.html
Nhớ là hãy gõ code chứ đừng copy & paste
Sau đó hãy nghiên cứu sâu thêm cách sử dụng các module sẵn có của Odoo.

Chúc thành công!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.