Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách sử dụng phần kế toán trên ODOO, bắt đầu từng bước từ khi upload bảng sao kê ngân hàng

Ảnh đại diện
Phương Nguyễn

Công ty mình vừa bắt đầu sử dụng ODOO.

Việc đầu tiên mình làm là upload sao kê ngân hàng lên (bên mình có 2 tài khoản VNĐ và USD)

Với mỗi mục chuyển khoản, odoo cần mình xác nhận nó tương ứng với chi phí - nhà cung cấp và doanh thu - khách hàng

Mình muốn hỏi sau khi mình xác nhận xong, liệu nó có đi thẳng đến từng hoá đơn hay không?
Nói chung xin hãy giải thích cho mình quy trình các bước cần làm sau khi cập nhật bảng kê ngân hàng lên ạ

Cảm ơn mọi người nhiều

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Các bước cơ bản nhất để bắt đầu phần kế toán của bạn:

  1. Cập nhật lại thông tin Công ty (tên, mst)
  2. Cài đặt Hệ thông Tài khoản Kế toán (Chart of Accounts)
  3. Kích hoạt đa tiền tệ và cập nhật lại tỷ giá
  4. Tạo các Tài khoản ngân hàng mà bạn có
  5. Tạo các loại thuế mà bạn hay sử dụng
  6. Thiết lập các nhóm sản phẩm/dịch vụ (có thiết lập các tài khoản kế toán cho từng nhóm)
  7. Hoàn tất cấu hình hệ thống sản phẩm
  8. Hoàn tất danh bạ đối tác (khách hàng, nhà cung cáp, v.v.)
  9. Cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản
  10. Đối với các tài khoản phải thu, phải trả, cần cập nhật số dư đầu kỳ cho từng đối tác trên bút toán số dư đầu kỳ

Việc bạn nhập sao kê ngân hàng thì nó là một hoạt động mang tính thường xuyên, định kỳ như bao hoạt động khác trong kế toán. Nó không phải là thứ thuộc danh mục khởi động.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.