Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách giải quyết dự án leo thang

Ảnh đại diện
võ thị yến

Cho e hỏi khi một dự án bị leo thang thì mình phải giải quyết như thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
võ thị yến
Best Answer

em cảm ơn a nhiều ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
-1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi Yến,

Chức năng escalate (leo thang) của dự án được sử dụng để cho phép escalate các issue (phát sinh) của một dự án sang một dự án khác. Khi escalate một issue như vậy thì issue đó sẽ được liệt kê trong dự án mà được đánh dấu là escalate cho dự án kia.
Ví dụ:
Để hỗ trợ khách hàng và quản lý các issue liên quan đến sản phẩm / dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng, bạn có thể tạo một dự án có tên là Hỗ trợ cấp 1 và một dự án khác có tên là Hỗ trợ cấp 2. Trên form dự án Hỗ trợ cấp 1, ở trường Project Escalation, bạn chọn dự án Hỗ trợ cấp 2.
Khi có một phát sinh thì đội dự án Hỗ trợ cấp 1 là nhóm chịu trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp mà có phát sinh nào đó mà đội dự án Hỗ trợ cấp 1 không thể hỗ trợ vì một lý do nào đó thì đội này sẽ escalate cái phát sinh này và phát sinh này sẽ được chuyển qua đội dự án Hỗ trợ cấp 2 xử lý.

Cách hoạt động của chức năng này đại loại là để giải quyết các vấn đề như vậy và tương tự.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.