Tự động nhận diện ngày sinh của Vợ hoặc Chồng của nhân viên

Tự động nhận diện ngày sinh của Vợ hoặc Chồng của nhân viên

bởi Viindoo

4.9

139,59 139,59
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_employee_relative_birthdate
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_employee_relative_birthdate
Đọc mô tả cho v 15.0 v 17.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Ngày Sinh Của Đối Tác Người thân của nhân viên Mô-đun Cơ Sở