Mô-đun Cơ Sở

Mô-đun Cơ Sở

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

10,66 10,66
v 16.0 81
Demo
Tên kỹ thuật to_base
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_base
Đọc mô tả cho v 12.0 v 10.0 v 11.0 v 14.0 v 17.0 v 13.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail)
Các mở rộng Cộng tác viên Báo cáo Kho luật định Việt Nam Bảng lương Tích hợp Máy chấm công Sinh trắc học Ngày Sinh Của Đối Tác Thông tin chung của hóa đơn điện tử Việt Nam Tích hợp E-Invoice - Viettel S-Invoice Tài sản Kế toán - Việt Nam Đối ứng Tài khoản kế toán Giao hàng PoS Suất ăn Cuộc hẹn Quản Lý Tuyến Đường Quản lý Git Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh Quản lý Tài liệu Viin Marketplace Tiến trình & Tốc độ Dự án Tăng ca Viin SEM Vay & Cho Vay Kế toán Viindoo Tích hợp Kế toán Tài sản với Kho vận Nhật ký Phân công Người phụ trách Website SEO Advisor Sản phẩm định kỳ Quản lý phòng họp Bộ đếm thời gian chấm công Social Marketing Thâm niên Nhân viên Viindoo Mobile Kế toán Nhân sự Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Báo Cáo Tuổi Tồn Kho Chương trình Khuyến mãi cho Thuê bao Địa chỉ Giao / Nhận Viin - Thời Gian Nghỉ Tính năng Kỹ thuật cho Báo cáo kho Tần Suất Làm Việc Của Thiết Bị In phiếu Nhập/Xuất kho theo mẫu Việt Nam Bảng chi hộ lương tháng theo mẫu ACB Tự động Kết chuyển / Phân bổ Bút toán Hỗ trợ trình chỉnh sửa ảnh Thông tin địa lý Quốc gia Thị Trường Mục tiêu