Tự động điền nhóm tài sản trên hóa đơn nhà cung cấp

Tự động điền nhóm tài sản trên hóa đơn nhà cung cấp

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

118,76 118,76
v 15.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_account_asset_purchase
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_account_asset_purchase
Đọc mô tả cho v 14.0 v 13.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Purchase (purchase) Invoicing (account)
Bao gồm Các phụ thuộc Quản lý Tài sản