Trần Thu Ngọc Human Resource Published: 1/24/22 Hits: 1,713

Giới thiệu chung tính năng

Ứng dụng Suất ăn cung cấp những tính năng:

  • Tạo lệnh đặt suất ăn với các kiểu suất ăn đa dạng cho nhân viên và khách hàng.

  • Cài đặt giá tiêu chuẩn cho từng loại bữa ăn.

  • Thiếp lập thông báo hoặc lưu ý cho các bữa ăn.

  • Hỗ trợ việc quản lý nhiều bếp ăn cho các công ty lớn.

  • Tích hợp thông minh với ứng dụng khác.

Cài đặt

Để cài đặt ứng dụng này, bạn cần truy cập Ứng dụng, sau đó tìm kiếm và cài đặt module Suất ăn (Meal Orders) (to_hr_meal).

erponline-cai-dat-ung-dung-suat-an

Lưu ý rằng khi cài đặt module Suất ăn (Meal Orders) thì một số các module cần thiết khác đồng thời cũng được tự động cài đặt để bổ sung và hoàn thiện tính năng.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể thấy ứng dụng Suất ăn được hiển thị tại màn hình giao diện chính của phần mềm.

erponline-cai-dat-ung-dung-suat-an

Phân quyền người dùng

Truy cập vào ứng dụng Thiết lập >> Người Dùng >> Quản lý người dùng >> Chọn người dùng cần thiết lập >> Sửa.

Trong phần Nguồn lực nhân sự/Suất ăn có 3 lựa chọn:

erponline-thiet-lap-cai-dat-phan-quyen-nguoi-dung

  • Để trống: Chỉ xem được các lệnh đặt suất ăn của bản thân.

  • Người dùng: Có thể xem, tạo, sửa, xác nhận và xóa tất cả các lệnh đặt suất ăn. 

  • Người quản lý: Có thể xem, tạo, sửa, xác nhận, duyệt/từ chối và xóa tất cả các lệnh đặt suất ăn. Bên cạnh đó, sẽ có thêm quyền xem báo cáo và cài đặt cấu hình của ứng dụng Suất ăn.

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất tìm hiểu tổng quan bao gồm tính năng chính, cài đặt và phân quyền người dùng của ứng dụng Suất ăn. Hãy tham khảo thêm bài viết Quản lý suất ăn trong Odoo/ERPOnline dưới đây để được hướng dẫn chi tiết.