Nguyễn Thị Liên Human Resource Published: 8/28/20 Hits: 3,821

Odoo/ERPOnline cung cấp cho bạn các công cụ hoạch định tổ chức trong doanh nghiệp với các phòng ban chức năng, các vị trí công việc. Ở ứng dụng Nhân viên, bạn có thể mô tả trực quan sơ đồ tổ chức cũng như các mô tả, yêu cầu từng vị trí công việc. Những thông tin này được sử dụng xuyên suốt từ tính năng tuyển dụng với tính toán phân tích lương theo các tiêu chí phòng ban, vị trí.

Thiết lập phòng ban trong doanh nghiệp

Phòng ban trong doanh nghiệp có cấu trúc phả hệ. Có thể chia thành các cấp khác nhau tạo lên cấu trúc hình cây. Phần mềm cũng cung cấp cho bạn tính năng thể hiện sơ đồ tổ chức bằng hình ảnh trên mỗi hồ sơ nhân viên. Để kích hoạt hiển thị sơ đồ tổ chức, truy cập ứng dụng Nhân viên  Cấu hình  Thiết lập  chọn Sơ đồ tổ chức.

Lưu ý: Chỉ những người dùng phân quyền quản trị mới được cấp quyền phần cấu hình này.


Kết quả cho thấy người dùng sẽ có sơ đồ tổ chức ngay trên hồ sơ nhân viên.


Việc tạo cây sơ đồ tổ chức này giúp cho tất cả nhân viên trong công ty nhanh chóng cập nhật được thông tin cơ cấu bộ máy của từng phòng ban. Từ đó, mọi người chủ động tìm kiếm được người mình cần cộng tác trong mọi công việc.

Khi có nhu cầu tạo một phòng ban mới, người dùng truy cập ứng dụng Nhân viên  Chọn cấu hình  Phòng ban  Nhấn tạo.


Với mỗi phòng ban được tạo, bạn cần điền các thông tin sau:


  • Tên phòng ban

  • Phòng ban cấp trên

  • Quản lý: tương đương trưởng phòng

Sau khi hoàn thành, nhấn Lưu.


Thiết lập vị trí công việc

Tương tự, tại phần Cấu hình, người dùng chọn nhập các vị trí công việc trong doanh nghiệp. Các thông tin cần nhập bao gồm:


Lưu ý: người dùng cũng cần được phân quyền ở phân hệ tuyển dụng để tạo vị trí công việc. Nếu hai vị trí có cùng tên nhưng khác phòng ban, người dùng cần đặt đên rõ để tránh nhầm lẫn.

  • Chức vụ: Tên vị trí công việc.

  • Phòng ban: Phòng ban mà công việc đó thuộc về.

  • Nơi làm việc: sử dụng nếu dùng đa công ty.

  • Nhân viên mới dự kiến: sử dụng làm cơ sở đăng số lượng cần tuyển dụng.

  • Người phụ trách: người phụ trách tuyển dụng.

  • Mô tả công việc: sử dụng để mô tả công việc cần làm cho vị trí này. Có thể lấy dữ liệu để đăng các tin tuyển dụng.

Nếu người dùng cài thêm các tính năng về quản lý nhân sự cao cấp của ERPOnline, người dùng sẽ có thêm tính năng cấu trúc lương theo vị trí công việc để quản lý lương theo cấp bậc, vị trí.


Ngoài ra, trên giao diện của người dùng sẽ xuất hiện thêm các tính năng sau nếu được phân thêm quyền quản lý hợp đồng lao động và bảng lương.


Người dùng có thể đặt các thiết lập chung cho từng vị trí để khi tạo nhân viên mới phần mềm tự động đưa các thông tin này vào hồ sơ của họ.