Sally Hoang Human Resource Published: 2/5/21 Hits: 2,376

Một số thông tin cá nhân khác còn được lưu trữ riêng ở mục tài liệu nhân viên như: Chứng minh nhân dân, sổ bảo hiểm, các bằng cấp liên quan... các thông tin này có thể được sử dụng để bộ phận nhân sự hay nhà quản lý sử dụng sau này.


Tạo mới tài liệu nhân viên

Để tạo mới tài liệu nhân viên, nhấn nút Tạo và hoàn thiện thông tin ở cửa sổ mới mở ra.


Các ô màu tím là bắt buộc phải điền thông tin, Odoo/ERPOnline thiết kế dễ dàng sử dụng mũi tên trỏ xuống để tìm kiếm các thông tin có sẵn hoặc Tạo và sửa cho thông tin mới phát sinh. Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ bản scan/bản chụp của chứng từ gốc và đính kèm lên với tính năng Tải lên tập tin của bạn.

Lưu ý, khi tạo mới tài liệu nhân viên, đối với các tài liệu có thời hạn, trên hệ thống sẽ có khu vực để thiết lập ngày hết hạn, và trước khi đến hạn thì cần báo trước bao nhiêu ngày.


Hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc nhở tới cho người quản lý tài liệu được thiết lập trên cụ thể từng tài liệu nhân viên. Truy cập ứng dụng Thảo luận >> kiểm tra Hộp thư đến.


Với tính năng Nhân viên - Odoo/ERPOnline, việc lưu trữ thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí bạn có thể biết được những tài liệu do ai đang quản lý.