Phạm Thị Ngọc Thư Purchase Hits: 1,332

 

Mời thầu là một thủ tục đặc biệt để yêu cầu chào hàng từ nhiều nhà cung cấp để có được giá hấp dẫn nhất

Cấu hình

Để tính năng này làm việc, đến Mua hàng >> Cấu hình >> Thiết lập và kích hoạt Hợp đồng mua hàng


Tạo một mời thầu

Để sử dụng tính năng này đi đến: Mua hàng >> Đơn mua >> Yêu cầu mua hàng

Tạo mới một yêu cầu mua hàng, truy cập vào Kiểu Yêu cầu trên danh sách xổ xuống chọn Mời thầu

Khi bạn chấp nhận yêu cầu mua hàng của bạn, xác nhận, nó sẽ chuyển từ Dự thảo sang Đã được xác nhận và Yêu cầu Báo giá mới/ Đơn hàng xuất hiện trên góc bên phải của tài liệu


Yêu cầu Báo giá từ Mời thầu

Từ Mời thầu, Odoo/ERPOnline sẽ tự động làm đầy Yêu cầu báo giá với các sản phẩm từ Mời thầu

Lựa chọn chào hàng tốt nhất

Các Yêu cầu Báo giá khác nhau và các đơn hàng liên kết tới Mời thầu sẽ ở bên dưới nút RFQ/ Đơn mua, chỗ mà bạn có thể chọn và xác nhận chào giá tốt nhất


Đóng mời thầu

Khi bạn đã thực hiện Mời thầu đừng quên đóng nó