Nguyễn Thị Liên Accounting & Finance Published: 2/18/21 Hits: 3,163

Với Odoo/ERPOnline, kế toán là nơi tiếp nhận và lưu trữ thông tin cuối cùng, các bút toán kế toán được hạch toán tự động do được cấu hình từ các dữ liệu thiết lập khác như sản phẩm, sổ nhật ký… Do đó, kế toán cần nắm bắt được cách lọc, tìm dữ liệu kế toán phát sinh, từ đó có thể kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa cũng như phát hiện sai sót (nếu có).

Với kế toán Odoo/ERPOnline người dùng có thể chủ động lựa chọn cách xem dữ liệu linh hoạt theo từng nhu cầu.

Kích hoạt chế độ phát triển

Các bút toán kế toán được tự động sinh ra khi thực hiện Xác nhận/ Vào sổ hóa đơn hay phiếu thanh toán... gọi chung là phát sinh kế toán.

Để xem được các phát sinh kế toán người dùng trước hết cần kích hoạt chế độ phát triển, bằng cách thêm ?debug=1 sau chữ "web" trên link truy cập


Lọc tìm dữ liệu phát sinh

Truy cập Kế toán  Bút toán sổ nhật ký để xem toàn bộ các phát sinh kế toán đã phát sinh đến thời điểm xem, kể cả các phát sinh ở tình trạng Dự thảo.

Toàn bộ các phát sinh Nợ/Có từng nghiệp vụ được hiện đầy đủ, tình trạng bút toán, tài khoản kế toán phát sinh... Bằng cách sử dụng Các bộ lọc và Nhóm theo để có thể lọc tìm dữ liệu theo nhu cầu.

Ví dụ sử dụng bộ lọc chọn các bút toán Đã vào sổ và nhóm theo tài khoản, trỏ chuột vào mũi tên để chi tiết các phát sinh

Người dùng có thể lưu lại cách tìm kiếm này để tái sử dụng cho cá nhân hoặc chia sẻ với tất cả các người dùng khác bằng cách nhấn Yêu thích  Lưu tìm kiếm hiện hành và sửa tên của tìm kiếm, chọn tích 1 trong 2 lựa chọn chia sẻ và lưu lại.


Từ các lần sau, khi truy cập kế toán  phát sinh kế toán sẽ được các cách nhóm thông tin như đã lưu.


Báo cáo phân tích theo nhu cầu

Ngoài cách xem dữ liệu theo list này, người dùng có thể lựa chọn các cách xem khác như pivot, graph hay kanban.

Bằng cách lựa chọn các chỉ tiêu trong thước đo, hay dấu cộng tại đầu từng dòng để chi tiết thêm các thông tin theo mong muốn.

Có thể chuyển đổi cách xem từ dọc sang ngang hay ngược lại, hay tải xuống file dữ liệu bằng click chuột đơn giản. Tương tự với xem báo cáo bằng biểu đồ hình ảnh trực quan dạng graph.

Hay phân tích, kiểm tra thông tin hiển thị theo kanban.

Odoo/ERPOnline thiết kế cho phép kế toán có nhiều lựa chọn khi xem phát sinh, theo sổ nhật ký mua/ bán...và bằng cách sử dụng linh hoạt các bộ lọc, các cách nhóm, người dùng có thể nhanh chóng tạo các báo cáo đáp ứng kiểm soát thông tin theo từng nhu cầu.