Vũ Hồng Nhung Human Resource Published: 1/29/21 Hits: 2,748

Hạch toán lương là công việc rất quan trọng trong doanh nghiệp và đòi hỏi độ chính xác cao. Trong một bảng lương sẽ có rất nhiều khoản cần hạch toán như tiền lương theo nhiều bộ phận, tiền bảo hiểm, tiền thuế...
Với một quy trình thông thường, kế toán sẽ nhận được bảng lương của nhân sự và tự tính toán lại, tách các con số ra để hạch toán, với doanh nghiệp lớn có thể lên đến vài nghìn dòng rất vất vả và cần nhiều nhân sự với chi phí cao.
Với phần mềm ERPOnline, chỉ với một lần thiết lập kế toán của bạn sẽ không bao giờ cần làm những công việc đó nữa.
 

Định khoản một phiếu lương

Để hệ thống có thể tự động định khoản bút toán lương, bạn cần thực hiện các bước sau:

Vào Cấu hình > Thiết lập > Tích vào phần kế toán lương.


Vào Cấu hình > Quy tắc lương > Tại tab Kế toán, thiết lập tài khoản kế toán:


Tạo phiếu lương, sau khi xác nhận hệ thống sẽ tự sinh ra các bút toán kế toán. Để xem bút toán, tại phiếu lương đó, sang tab Thông tin kế toán > Chọn Bút toán kế toán. 


Định khoản cả bảng lương

 Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, bộ phận kế toán sẽ nhận danh sách bảng lương chi tiết và tính toán định khoản theo quy định của kế toán dẫn đến nhu cầu Bảo mật lương của người quản lý không được đáp ứng.

Chắc hẳn bạn cũng biết, khi kế toán định khoản sẽ gom danh sách lương có cùng định khoản vào bút toán.

 • Ví dụ: Doanh nghiệp có các nhân viên với bảng lương như sau:

Nhân viênPhòng banTiền lương trong tháng
Nguyễn Văn ABộ phận quản lý15.000.000
Nguyễn Văn BBộ phận quản lý12.000.000
Nguyễn Văn CBộ phận kỹ thuật10.000.000
Nguyễn Văn DBộ phận kỹ thuật9.000.000
  • Định khoản sẽ như sau:

   • Phải trả lương cho bộ phận quản lý.

    • Nợ 6421: 27.000.000

    • Có 334: 27.000.000

   • Phải trả lương cho bộ phận kỹ thuật.

    • Nợ 154: 19.000.000

    • Có 334: 19.000.000

 • Như vậy bạn hoàn toàn có thể bảo mật lương chi tiết của từng nhân viên với bộ phận kế toán nếu như bạn định khoản gộp như Ví dụ trên. 

Nắm được nhu cầu của các doanh nghiệp và nghiệp vụ như vậy, ERPOnline cho phép định khoản tự động gộp các bút toán khi đã thiết lập sẵn các tài khoản trên Quy tắc lương. 

 • Bước 1: Vào Cấu hình > Thiết lập > Tích vào hai phần:

  • Kế toán lương: Tự động tạo các bút toán lương cho kế toán.

  • Bút toán cho bảng lương: Nếu kích hoạt một bút toán duy nhất sẽ được sinh ra cho tất cả các phiếu lương thuộc cùng một bảng lương. Ngược lại, mỗi phiếu lương sẽ có riêng một bút toán kế toán.


 • Bước 2: Thiết lập tài khoản kế toán trên Quy tắc lương. 

 • Bước 3: Tạo bảng lương (Xem cách tạo bảng lương tại đây) > Xác nhận bảng lương hệ thống sẽ tự động tạo ra bút toán.