Sally Hoang Accounting & Finance Published: 7/27/20 Hits: 4,396

Các tính năng kế toán mặc định của Odoo được đưa vào phiên bản trả tiền Odoo Enterprise nên nếu bạn sử dụng phiên bản miến phí Odoo Commulity sẽ không có dược đầy đủ tính năng kế toán. ERPOnline của chúng tôi đã phát triển bổ sung các tính năng này cho phiên bản Odoo Commulity và cải tiến rất nhiều để phù hợp với kế toán Việt Nam

Odoo là một phần mềm quốc tế vì vậy có một số tính năng chưa hẳn đã phù hợp hoàn toàn với từng quốc gia. Đặc biệt là các tính năng đặc thù như kế toán, nhân sự. Chính vì vậy chúng tôi đã phát triển bổ sung cụm tính năng bản địa hóa để giúp các doanh nghiệp Việt vẫn được sử dụng những ưu việt của một phần mềm đẳng cấp quốc tế, tiếp cận những kiến thức quản trị hiện đại nhưng vẫn phù hợp với những đặc thù cảu Việt Nam.

 • Nếu bạn sử dụng các gói dịch vụ cloud (điện toán đám mây) tính phí hàng tháng của chúng tôi thì các tính năng này được miến phí hoàn toàn. Bạn có thể tham khảo biểu phí sử dụng cloud của chúng tôi: https://www.erponline.vn/vi_VN/pricing

 • Nếu bạn muốn có những tính năng này và sử dụng trên máy chủ riêng của doanh nghiệp, chúng tôi cũng có dịch vụ cung cấp mã nguồn để bạn bổ sung vào hệ thống bạn đang sử dụng. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Sales của chúng tôi qua email sales@viindoo.com

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các tính năng cơ bản của ERPOnline cho phần kế toán

Cài đặt

Để cài đặt các module liên quan, bạn vào menu Ứng dụng bỏ bộ lọc mặc định và tìm kiếm các tính năng liên quan đến kế toán với tác già TVTMA để cài đặt.

 

Note: Bạn có thể cài đặt từ từ và tìm hiểu thay vì việc cài quá nhiều những tính năng không thực sự cần gây phức tạp hệ thống

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt tại bài hướng dẫn: https://www.erponline.vn/vi_VN/docs/13.0/d/cac-buoc-dau-tien-voi-mot-he-thong-erponline-601

Sau khi cài đặt các tính năng kế toán, nếu được phân quyền bạn sẽ thấy menu Kế toán được hiển thị:

Odoo • Text and Image

Hiện tại ERPOnline hỗ trợ kế toán theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính. Bạn có thể tìm và cài module hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có tên Vietnam Chart Accounts (l10n_vn_C200) để sử dụng:

Odoo • Image and Text

Phân quyền tính năng kế toán trong ERPOnline

Có bốn cấp phân quyền với tính năng kế toán của ERPOnline:


 • Không chọn: không thấy menu Kế toán để truy cập

 • Lập hóa đơn: Có quyền tạo, sửa hoặc xóa hóa đơn, biên lai mua, bán do mình tạo nếu được phân thêm quyền mua/ bán tương ứng

 • Kế toán viên: Có thể thao tác ở các menu khác trừ phần thiết lập

 • Quản trị: tương ứng với kế toán có toàn quyền trong tính năng kế toán

Thiết lập chung

Để Odoo - Kế toán đáp ứng được công việc với các đặc thù của Doanh nghiệp mình, trước hết bạn cần thiết lập các thông tin cơ bản tại Cấu hình riêng của ứng dụng Kế toán.

Tại menu Kế toán > Cấu hình > Thiết lập: Cho phép bạn thiết lập những quản lý cơ bản phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình • Thuế

  • Thuế mặc định: khi tạo sản phẩm mới mặc định thuế mua, bán áp dụng cho sản phẩm đó sẽ được lấy từ đây.

  • Phương pháp làm tròn: Cách làm tròn giá trị tiền tệ trên đơn hàng và hóa đơn

  • Thẩm định Mã số thuế GTGT: chỉ sử dụng cho khối EUR

 • Tiền tệ

  • Tiền tệ chính: là tiền tệ sử dụng cho số liệu ghi sổ kế toán, là cơ sở quy đổi ngoại tệ.

  • Đa tiền tệ: chọn nếu bạn có hoạt động xuất nhập khẩu cần quy đổi ngoại tệ


 

 • Quản lý tài sản: sử dụng tính năng quản lý trích khấu hao tài sản tự động. 

 • Quản lý trích trước doanh thu trả trước và chi phí trả trước: tự động trích doanh thu trích trước và chi phí trả trước

Note: Hai tính năng này được phát triển bởi ERPOnline bổ xung cho tính năng kế toán Việt Nam nên Odoo gốc không có.

 • Ngưỡng đối soát ngân hàng. Chọn thời điểm bạn cần đối soát sao kê ngân hàng với các khoản thanh toán vào ra của đối tác. Tính năng này giúp bạn bỏ qua các hóa đơn trước thời điểm này không cần đối soát khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm.

 • Chuyển tiền liên ngân hàng: cho phép cấu hình tài khoản tiền đang chuyển. Với kế toán VN có thể sử dụng 113


 • Năm tài chính: cấu hình ngày cuối cùng của năm tài chính

 • Khóa bút toán:

  • Ngày khóa cho mọi người dùng: khi được thiết lập, các bút toán trước ngày này sẽ không thể sửa bởi tất cả người dùng khác trừ người dùng được phân quyền Quản lý tài chính (kế toán trưởng)

  • Ngày khóa đối với quản lý tài chính: khi được thiết lập, các bút toán trước ngày này sẽ không thể sửa bởi tất cả người dùng kể cả người dùng được phân quyền Quản lý tài chính (kế toán trưởng)


 • Kế toán quản trị: sử dụng hệ thống kế toán quản trị để phân loại các mục doanh thu chi phí cấu hình trên từng nghiệp vụ theo mục đích của người quản trị doanh nghiệp. Ví dụ; doanh thu chi phí cho 1 dự án, 1 mục đích, 1 phòng bạn, bộ phận. Các khoản doanh thu được cộng vào tài khoản này và các khoản chi phí được trừ đi để ra phần lợi nhuận tạm tính cho các tiêu thức đánh giá khác nhau. Hệ thống tài khoản kế toán quản trị chạy tách biết với hệ thống kế toán tài chính. Mỗi phát sinh kế toán chỉ được gán với 1 tài khoản quản trị

 • Thẻ kế toán quản trị: Có thể gán các tiêu thức phân loại khác nhau cho 1 phát sinh kế toán. Giúp nhà quản trị tận dụng để có thể phân tích doanh thu, chi phí đa chiều hơn. mỗi phát sinh có thể gán 1 hay nhiều thẻ TK Quản trị.

 • Quản lý ngân sách: có thể thiết lập các hạn mức ngân sách trong 1 khoản thời gian và được gom các chi phí phát sinh cho khoản ngân sách dự kiến thông qua tài khoản kế toán tài chính hay tài khoản kế toán quản trị

 • Phân tích biên lợi nhuận

Điều khoản thanh toán

Kế toán -> Cấu hình -> Điều khoản thanh toán


Một số điều khoản thanh toán đã được thiết lập sẵn, hoặc bạn cũng có thể tạo mới điều khoản thanh toán theo thực tế phát sinh tại đơn của chính mình.

Odoo • Text and Image

Các loại thuếSổ nhật ký


Sổ nhật ký là nơi giúp bạn gom các bút toán có tính chất giống nhau vào cùng một nhóm, thuận tiện cho kiểm soát, tra cứu, quản lý.. Tương tự, phần mềm cũng đã tạo sẵn giúp bạn những sổ nhật ký cơ bản, việc tạo mới thêm các sổ nhật ký phù hợp với nhu cầu đơn vị cũng dễ dàng được thực hiện.


Tạo tài khoản ngân hàng
Gõ tên, chọn Tạo để sử dụng luôn tên ngân hàng hoặc chọn Tạo và sửa thông tin ngân hàng chi tiết:

Thiết lập tiền tệ

Kế toán -> Cấu hình -> Tiền tệ Ở đây Odoo hỗ trợ 170 đơn vị tiền tệ. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng các tiền tệ này của mỗi doanh nghiệp là khác nhau nên khi vào phần tiền tệ sẽ có bộ lọc tự động là bộ lọc HIệu lực, thể hiện các loại tiền tệ nào đang có hiệu lực trong Odoo.


Khi cần sử dụng thêm loại tiền mới, trước hết hãy tắt bộ lọc này và tìm kiếm xem loại tiền tệ đó đã có sẵn trong Odoo chưa. Sau đó chuyển tiền tệ đó về trạng thái Hiệu lực.
Để thiết lập tỉ giá cho 1 loại tiền tệ nào đó ta làm như sau:

Chọn loại tiền tệ và click vào tỷ giá (góc phải màn hình)


Chọn ngày và Tỉ giá quy đổi. Tỉ giá tính theo công thức: 1 đồng tiền gốc = bao nhiêu đồng tiền quy đổi.

Ví dụ: 25735 VND = 1 EUR --> tỉ giá quy đổi để điền vào = 1/ 25735 = 0.000038835