Tô Lan Anh Point of Sale Published: 1/29/21 Hits: 2,038

Bằng cách giảm giá bán, bạn có thể lôi kéo khách hàng và tăng đáng kể doanh thu của mình. Có thể áp dụng các chính sách giảm giá theo thời gian hoặc các giảm giá thủ công.

Áp dụng chiết khấu

Nếu bạn ít khi sử dụng chiết khấu, áp dụng các biện pháp thủ công có thể là giải pháp dễ dàng nhất cho Điểm bán hàng của bạn. Bạn có thể áp dụng chiết khấu cho toàn bộ đơn đặt hàng hoặc cho các sản phẩm cụ thể trong đơn hàng.

Chiết khấu trên sản phẩm

Từ giao diện PoS, chọn nút Chiết khấu.

Áp dụng chiết khấu cho toàn bộ đơn hàng

Để áp dụng chiết khấu cho toàn bộ đơn đặt hàng, hãy truy cập Điểm bán hàng  Cấu hình  Điểm bán hàng và chọn PoS của bạn.

Ở trong cài đặt PoS, chọn Chiết khấu toàn cục.

Bây giờ, nút Chiết khấu đã xuất hiện trên giao diện PoS. 

Lưu ý: Trong ví dụ này mức chiết khấu đang là 10%.

Áp dụng chiết khấu có thời gian giới hạn

Để kích hoạt chiết khấu có giới hạn thời gian, bạn phải kích hoạt tính năng Bảng giá. Để làm như vậy, hãy truy cập Điểm bán hàng  Cấu hình  Điểm bán hàng và mở PoS của bạn. Sau đó, kích hoạt tính năng bảng giá:

Sau khi được kích hoạt, bạn phải chọn các bảng giá bạn muốn cung cấp trong PoS và xác định một bảng giá mặc định.

Tạo 1 bảng giá

Theo mặc định, Odoo đã định cấu hình 1 Bảng giá công khai. Để tạo ra các bảng giá khác, hãy chuyển đến Điểm bán hàng Sản phẩm Bảng giá

Khi tạo bảng giá, bạn có thể đặt một số tiêu chí để sử dụng một mức giá cụ thể: chu kỳ, tối thiểu. số lượng, v.v. Bạn cũng có thể quyết định áp dụng bảng giá đó trên các sản phẩm cụ thể hoặc trên toàn bộ phạm vi.

Áp dụng bảng giá trên giao diện PoS

Nhấp vào đó để cập nhật ngay giá với bảng giá đã chọn. Sau đó, bạn có thể thưc hiện các thao tác tiếp theo với đơn hàng.