Kế toán tài chính

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Kế toán tài chính cung cấp cho doanh nghiệp một cách hành xử tối ưu hơn cho đội ngũ kế toán của bạn khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp. Tự động tạo hoá đơn từ phân hệ bán hàng, mua hàng, kho. Quản lý tài sản, theo dõi thu chi, kiểm soát ngân sách. Với ERPOnline, kế toán chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Các phân hệ

Kế toán tài chính

Cho phép quản lý tất cả các tính năng của kế toán tài chính như: Bút toán, Phát sinh, Hóa đơn, Thanh toán, Hệ thống tài khoản, Sổ nhật ký, Ngân hàng, Tiền mặt,...

Chi tiết

Hóa đơn điện tử & Thanh toán

Hệ thống xuất hóa đơn đặc thù và dễ sử dụng cho phép theo dõi chính xác hệ thống kế toán, ngay cả khi bạn không phải là một nhân viên kế toán. Hệ thống này mang lại một cách thức đơn giản để quản lý các nhà cung cấp và khách hàng.
Chi tiết

Kế toán kho

Cho phép liên kết phân hệ kho và phân hệ kế toán để tự động tạo bút toán dịch chuyển kho. Hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho như: FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền,...

Chi tiết

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Quản lý danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Cho phép thiết lập quy tắc tính khấu hao và định khoản tự động. Theo dõi được giá trị nguyên thủy và giá trị còn lại của từng tài sản.
Chi tiết

Tích hợp bán hàng

Thanh toán bán hàng và hóa đơn có thể được đăng vào hệ thống kế toán mà không cần hoặc không có sự tương tác của con người. Không có đầu vào kép có thể gây ra những điều sai do lỗi của con người.
Chi tiết

Tích hợp mua hàng

Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và hóa đơn của nhà cung cấp có thể được đưa vào hệ thống kế toán mà không cần hoặc không có sự tương tác của con người. Không có đầu vào kép có thể gây ra những điều sai do lỗi của con người.
Chi tiết

Tích hợp MRP

Tự động tạo bút toán cho từng khoản tiêu hao nguyên vật liệu. Mã hóa các hoạt động sản xuất thành hệ thống kế toán mà không cần nỗ lực.

Chi tiết

Tích hợp HRM

Tự động tạo các bút toán kế toán (ở trạng thái dự thảo) để kế toán xem xét khi xác nhận bảng lương, chi phí nhân viên, v.v.


Chi tiết

Tôn trọng các quốc gia khác​

​Giải pháp hỗ trợ hơn 50 biểu đồ tài khoản theo từng quốc gia cụ thể. Nó cũng cung cấp cho người dùng khả năng tạo biểu đồ tài khoản của riêng họ từ đầu trong trường hợp hỗ trợ quốc gia của họ chưa được tích hợp sẵn.

Báo cáo và phân tích

Cung cấp các báo cáo và phân tích phong phú và thân thiện với người dùng để giúp công ty có được thông tin chi tiết về doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong một vài cú nhấp chuột