Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người Phụ trách Hanna Nguyen
Cập nhật lần cuối 21/08/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 37 phút
Thành viên 37
 • Tài liệu
  • Hướng dẫn cách học hiệu quả
  • Bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Cách phát âm chuẩn 44 âm quốc tế
 • Bài học
  • Ep 1: Making suggestions is easy
   10 xp
  • Ep 2: Introduce yourself and make some friends
   10 xp
  • Ep 3: Make polite requests
   10 xp
  • Ep 4: How to offer help
   10 xp
  • Ep 5: Saying you're sorry
   10 xp
  • Ep 6: Saying 'well done!'
   10 xp
  • Ep 7: Checking information
   10 xp
  • Ep 8: Disagreeing
   10 xp
  • Ep 9: Working long hours?
   10 xp
  • Ep 10: Opening a presentation
   10 xp
  • Ep 11: Making a pitch
   10 xp
  • Ep 12: Giving feedback
   10 xp
  • Ep 13: Writing an email
   10 xp
  • Ep 14: Explaining a misunderstanding
   10 xp
  • Ep 15: Setting an agenda
   10 xp
  • Ep 16: Asking for help
   10 xp
  • Ep 17: Booking a hotel room
   10 xp