Thứ hạng

Tiếp tục học với Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo. Thu thập điểm trên diễn đàn hoặc nền tảng học trực tuyến eLearning. Những điểm này sẽ giúp bạn đạt cấp bậc mới.

Làm cách nào để nhận được huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành một khóa học hoặc tới một mốc nào đó, bạn sẽ được trao tặng huy hiệu.

Làm cách nào để ghi được nhiều điểm?

Bạn có thể ghi điểm bằng cách trả lời câu hỏi ở cuối mỗi bài học. Bạn cũng có thể giành thêm điểm ở diễn đàn. Đi theo liên kết này để xem hướng dẫn của diễn đàn.

Thứ hạng
 • Huy hiệu thứ hạng
  Tiến sĩ
  10.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Thạc sĩ
  2.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Cử nhân
  500 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Học sinh
  100 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Thành viên mới
  1 điểms

Huy hiệu

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu

Đăng ký vào nền tảng

316 người dùng được thưởng
Hiểu về chính mình
Hiểu về chính mình

Hoàn thành hồ sơ của bạn

54 người dùng được thưởng
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực

Hoàn thành khoá học

23 người dùng được thưởng
Kiến thức được chứng nhận
Kiến thức được chứng nhận

Lấy chứng nhận

15 người dùng được thưởng
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

6 người dùng được thưởng
Lập trình Odoo cơ bản
Lập trình Odoo cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

5 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Python Cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Python Cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

5 người dùng được thưởng
Odoo kỹ thuật cơ bản
Odoo kỹ thuật cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

5 người dùng được thưởng
Python nâng cao
Python nâng cao

Congratulation, you succeeded this certification

4 người dùng được thưởng
Python Junior
Python Junior

Congratulation, you succeeded this certification

3 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

3 người dùng được thưởng
Người hùng cộng đồng
Người hùng cộng đồng

Đạt 2000 XP

2 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa kế toán cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

2 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

2 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

1 người dùng được thưởng
Chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản

Chúc mừng bạn đã nhận được chứng nhận tham gia khóa đào tạo Python cơ bản tại Viindoo

0 người dùng được thưởng
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Bootstrap cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Bootstrap cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Lập trình Python cơ bản
Lập trình Python cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Khóa học Odoo cơ bản
Khóa học Odoo cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Khóa Nghiệp vụ cơ bản
Khóa Nghiệp vụ cơ bản

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Đề thi - Khóa Đào tạo hội nhập
Đề thi - Khóa Đào tạo hội nhập

Congratulation, you succeeded this certification

0 người dùng được thưởng
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản

Congratulations, you have succeeded this certification

0 người dùng được thưởng