Phiên bản Odoo

Chọn Ngành Dọc

Chọn Ứng dụng

Các công cụ chung

Bán hàng

Kho & Chuỗi cung ứng

Kế toán

Dịch vụ

Website

Nhân sự & Tiền lương

Sản xuất

Marketing

Ứng dụng khác

0 Ứng dụng 0 $
Miễn phí, không giới hạn người dùng, vĩnh viễn.
15 ngày miễn phí dùng thử