Tin nhắn thông báo và cảnh báo

Module này để kích hoạt cảnh báo trong các đối tượng của ERPOnline / Odoo.

Cảnh báo có thể được hiển thị cho các đối tượng như: đơn hàng bán, đơn hàng mua, đặt hàng và hóa đơn. Thông điệp này được kích hoạt bởi form sự thay đổi của sự kiện.