Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp

Module quản lý thanh toán hoá đơn nhà cung cấp.

Module này cho phép bạn tạo và quản lý các lệnh thanh toán, với mục đích để:

  • Giúp tạo cơ sở cho một bước dễ dàng cho các cơ chế thanh toán tự động khác nhau.
  • Cung cấp một cách hiệu quả hơn để quản lý thanh toán hóa đơn.

Cảnh báo:

Việc xác nhận một lệnh thanh toán khôngtạo ra các bút toán, nó chỉ ghi lại những giao dịch thực tế mà bạn gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng của bạn. Quá trình giao dịch của bạn phải được mã hóa như bình thường thông qua sổ phụ ngân hàng. Thật vậy, chỉ khi bạn nhận được xác nhận từ ngân hàng chấp nhận rằng bạn có thể hạch toán giao dịch vào hệ thống kế toán của bạn. Để giúp bạn làm việc đó, bạn có một lựa chọn một cách mới nhập lệnh thanh toán trên các dòng sổ phụ ngân hàng.