Quản lý bán hàng và kho hàng

Quản lý báo giá bán hàng và đơn hàng

Module này tạo ra mối liên hệ giữa quản lý ứng dụng của phần bán hàng và kho hàng.​

Tuỳ chọn

  • Vận chuyển: Lựa chọn giao hàng toàn bộ hay từng phần
  • Hoá đơn: Chọn phương thức thanh toán của hoá đơn
  • Incoterms: Các điều khoản thương mại quốc tế

Bạn có thể chọn phương thức tạo đơn báo giá linh hoạt:

  • Theo yêu cầu: Hoá đơn được tạo thủ công từ đơn hàng khi bạn cần.
  • Khi giao hàng: Hoá đơn được tạo khi giao hàng (theo lệnh xuất kho)
  • Trước khi giao hàng: Một bản hoá đơn dự thảo được tạo ra và phải được thanh toán trước khi giao hàng.