Quản lý nhà hàng (POS)​

Module này cho thêm một số tính năng nhà hàng trong điểm bán hàng:

  • Biên lai In ấn: Cho phép bạn in biên lai trước khi đơn hàng được thanh toán
  • Biên lai chia nhỏ: Cho phép bạn chia nhỏ một đơn hàng vào các đơn đặt hàng khác nhau
  • In đặt hàng cho nhà bếp: cho phép bạn in đơn đặt hàng cập nhật cho nhà bếp hoặc thanh máy in