Tài liệu định kỳ

Định kỳ tạo các tài liệu

Module này cho phép tạo các tài liệu mới và thêm thuê bao trên tài liệu đó.​

Ví dụ: Để có một hoá đơn được tạo tự động định kỳ:

  • Xác định một loại tài liệu dựa trên đối tượng của hoá đơn
  • Xác định một thuê bao mà nguồn tài liệu là tài liệu gốc như trên. Chỉ định thông tin khoảng thời gian và đối tác để xuất hóa đơn.