Phân hệ xây dựng báo giá (Quotation Builder)

Gửi báo giá trực tuyến

Tạo các báo giá chuyên nghiệp, ấn tượng trong vài phút

 

send quote online

Sử dụng các mẫu để tạo ra các báo giá chuyên nghiệp, ấn tượng trong vài phút. Gửi các báo giá qua email và cho phép khách hàng của bạn sử dụng chữ ký điện tử. Sử dụng cách giới thiệu các sản phẩm liên quan (cross-selling) và chiến dịch giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn.

 

Chữ ký điện tử

Không cần bản fax hay scan đính kèm trong email

 

Ứng dụng chuyên nghiệp của ERPOnline/Odoo cho phép khách hàng của bạn ký đơn hàng trực tuyến. Sử dụng kỹ thuật up-selling (giới thiệu tới khách hàng đang có nhu cầu mua một sản phẩm sử dụng thêm những tính năng nâng cấp mở rộng của sản phẩm, hoặc những sản phẩm, dịch vụ có liên quan nhưng đắt tiền hơn, hay những sản phẩm kết hợp với mức giá ưu đãi nhằm mục đích tạo ra đơn hàng có giá trị cao nhất) đề xuất cho họ một số tùy chọn.

Tính năng tiên tiến này có thể giúp bạn giảm thiểu thời gian và nỗ lực để áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến và thu hút khách hàng mới.
Hãy dành thêm thời gian tập trung vào công tác bán hàng, không cần quan tâm tới việc lưu trữ dữ liệu.

electronic signature

 

Giao dịch hiệu quả​

 

communicate efficiently

Tất cả mọi thứ bạn cần phải biết có thể tìm thấy ở một nơi. Gửi chào hàng với giá cả rõ ràng đến khách hàng của bạn và họ chấp nhận có thể nó, từ chối hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Bạn có thể trực tiếp giao tiếp với khách hàng thông qua các phần mềm nhắn tin và xem toàn bộ lịch sử của cuộc giao dịch trong đơn hàng

"Tùy chọn" tính năng có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng của bạn bằng cách gợi ý các sản phẩm tương tự cho khách hàng của bạn..

​