Yêu cầu chào giá

Module này cho phép bạn quản lý các yêu cầu chào giá.

Khi một đơn mua hàng được tạo, bạn có thể ghi nhận các chào giá liên quan. Chào giá mới này sẽ được nhóm và cho phép bạn dễ dàng theo dõi và đặt hàng tất cả các đơn mua hàng của bạn.