Sản phẩm và bảng giá

Đây là phân hệ cơ sở cho việc quản lý các sản phẩm và bảng giá trong ERPOnline / Odoo.

Sản phẩm có hỗ trợ: các biến thể, phương pháp định giá khác nhau, thông tin các nhà cung cấp,Tạo lệnh xuất kho, đặt hàng, đơn vị đóng gói khác nhau, bao bì và tính chất.

Hỗ trợ bảng giá:

  • Nhiều cấp chiết khấu (theo sản phẩm, chủng loại, số lượng)
  • Tính giá dựa trên các tiêu chí khác nhau:
    • Bảng giá khác
    • Giá vốn
    • Danh sách bảng giá
    • Giá nhà cung cấp

Tuỳ chọn bảng giá theo sản phẩm và / hoặc đối tác.

Sản phẩm có hỗ trợ mã vạch.