Phận hệ Ghi chú

Phận hệ Ghi chú

Getting things done với phân hệ Ghi chú

 

notes kanban

Sắp xếp công việc của bản thân với danh sách việc cần làm (todo lists) và ghi chú hiệu quả. Từ các nhiệm vụ cá nhân đến các sự cộng tác trên các biên bản cuộc họp, nâng cao năng suất làm việc của người dùng bằng cách cho họ những công cụ để tổ chức, sắp xếp công việc, chia sẻ các ý tưởng và cộng tác với nhau trên những tài liệu chung. 

 

Danh sách các việc cần làm của mỗi cá nhân

 

Nhanh chóng tạo các công việc phải làm, tổ chức theo chiều ngang cho trung hạn (ngày hôm nay, tuần này, tháng này, ...), ưu tiên theo chiều dọc trong ngắn hạn và nhóm bởi màu sắc được phân công. Cách tiếp cận Kanban cho phép một tổ chức trực quan đơn giản các việc phải làm của bạn.

notes todo list

Tránh tính trạng làm việc quá tải

Để tránh tính trạng làm việc quá tải chúng ta phải dựa vào việc tổ chức công việc một cách khoa học thay vì phải nhớ tất cả mọi thứ trong đầu. Sử dụng ghi chú để ghi nhớ những công việc đã hoàn thành.

Get Things Done.

Ưu tiên hiệu quả công việc

Hầu hết mọi người đều bị vượt quá định mức thời gian trong các nhiệm vụ cấp bách hàng ngày và gặp khó khăn để giữ đùng tiến độ công việc trên nhiệm vụ dài hạn quan trọng. Ghi chú cung cấp cho bạn một cách đơn giản để phân bổ thời gian để làm nhiệm vụ quan trọng, nhưng ít khẩn cấp hơn.

Tìm Động lực để hoàn thành Nhiệm vụ

Người sử dụng có thể làm việc trên các công việc mà họ thích và không cần vào các nhiệm vụ quan trọng. Họ bắt đầu cảm thấy hứng thú bằng cách kiểm tra nhiệm vụ thực hiện.

 

Thích nghi với quá trình sáng tạo của bạn

Tùy chỉnh cho công việc của riêng bạn

 

Mọi người đều có cách riêng của mình để tổ chức cá công việc. Cách tiếp cận thông minh Kanban trong phân hệ ghi chú của ERPOnline/Odoo cho phép mỗi người dùng tùy chỉnh các biện pháp riêng của mình để xử lý các công việc cần làm và ghi chú.

notes customize

Khuyến khích sự sáng tạo của từng cá nhân

Một người sáng tạo sẽ tổ chức ghi chú dựa trên mức độ chín muồi của ý tưởng:

 • Ý tưởng sơ lược
 • Ý tưởng đã hình thành
 • Bắt đầu thực hiện​

Một khách di chuyển thường xuyên

Một nhân viên đi công tác rất nhiều có thể tổ chức các nhiệm vụ của họ dựa trên bối cảnh thực hiện nhiệm vụ:

 • Văn phòng Mỹ
 • Văn phòng Luân Đôn
 • Xem trong chuyến bay
 • Tại nhà

Cấp quản lý                             

Một nhà quản lý sẽ tổ chức nhiệm cụ của họ dựa trên mức độ ưu tiên cao hay thấp: 

 • Todo Hôm nay
 • Tuần này
 • Tháng này
 • Sau nữa

 

Ghi chú cá nhân

Ghi chú mang tính cá nhân nhưng có thể được chia sẻ 

 

notes personal

Viết ra những ý tưởng của bạn trên những mầu ghi chú, giữ ghi chú của bạn, đính kèm tài liệu liên quan và sử dụng các thẻ và màu sắc để tổ chức thông tin. Một khi ý tưởng của bạn hình thành, bạn có thể chia sẻ chúng với những người sử dụng khác, bắt đầu thảo luận và hợp tác bằng cách cải thiện các đặc điểm kỹ thuật trong những mẩu ghi chú đó.

 

Hợp tác trên Biên bản cuộc họp

Chia sẻ theo thời gian thực và tạo các phiên bản của bản ghi chú

 

Các ghi chú theo thời gian thực là công cụ hoàn hảo để cộng tác trên các biên bản họp. Những người tham dự cuộc họp sẽ có thể đóng góp vào biên bản, đính kèm tài liệu quan trọng hoặc thảo luận về các chủ đề liên quan.

Mỗi tập tin đều có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu - nhận xét của mỗi người dùng được viết bằng một màu cụ thể, vì vậy mọi người đều dễ dàng biết ai đã viết nhận xét / ý tưởng nào.

notes meeting