Quản lý & Hoạch định nguồn lực Sản xuất (MRP)

Hoạch định Nguồn lực Sản xuất

Quản lý hóa đơn vật tư, lập kế hoạch đơn hàng sản xuất, theo dõi đơn hàng công việc

 

pos products

Tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp của bạn được quản lý bởi ERPonline. Tự động sắp xếp các lệnh sản xuất và hoạt động sản xuất. Rà soát các kế hoạch được đề xuất với bố cục thông minh Kanban và Gantt. Sử dụng các tính năng phân tích tiên tiến để phát hiện "nút thắt cổ chai" (khâu yếu) trong năng lực sản xuất và vị trí hàng tồn kho.

 

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

 

Các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất được tự động lên lịch dựa trên các quy tắc mua sắm, số lượng dự báo và nhu cầu của bạn (nhu cầu cho phần một phần dựa trên mức độ tiêu thụ).

mrp mo calendar

 

Xác định linh hoạt dữ liệu tổng thể

Sản phẩm, Định mức nguyên liệu & Quy trình sản xuất

 

mpr bom

Linh hoạt tạo ra các Định mức nguyên liệu, quy trình sản xuất tùy chọn, thay đổi phiên bản và tạo các Định mức nguyên liệu ảo. Bạn có thể sử dụng BoM cho các lệnh sản xuất.

 

Mọi hoạt động đều rất linh hoạt

 

Trong quá trình sản xuất có thể chỉnh sửa thủ công tất cả các hoạt động đã được đề ra với mọi cấp độ. Với ERPOnline, bạn sẽ không bị bó buộc bởi một hệ thống cứng nhắc.

mrp mo form

 

Lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất

Kiểm tra các nguồn lực và khắc phục những khâu yếu (nút thắt cổ chai)

 

mrp schedule work order

Kiểm tra quy trình, kế hoạch và năng lực sản xuất của bạn. Nhanh chóng xác định các yêu cầu về nguồn lực và các khâu yếu để đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng ngày giao hàng.

 

Giao diện làm việc trực quan & hiệu quả

Làm việc với các danh sách, lịch hoặc biểu đồ Gantt

 

Tổ chức các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất theo cách mà bạn thích. Xử lý các lệnh tiếp theo từ bố cục danh sách, kiểm soát trong bố cục lịch hoặc chỉnh sửa kế hoạch trong bố cục Gantt.

Danh sách

mrp mo list

Biểu đồ Gantt

mrp work order gantt

Lịch

mrp mo calendar small

 

Quản trị sản xuất và quản lý hàng tồn kho

 

Theo dõi giá trị hàng tồn kho thay đổi theo mức độ của các hoạt động sản xuất trong quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu.

mrp schedule work order

 

Tích hợp đầy đủ với các phận hệ khác

Tích hợp với các phân hệ bán hàng, mua hàng và phân hệ kế toán

 

mrp full integration

Phân hệ hoạch định nguồn lực sản xuất được tích hợp chính xác với các phân hệ bán hàng và mua hàng. Việc tích hợp với phân hệ kế toán cho phép xác định giá trị kế toán thời gian thực và báo cáo sâu hơn về các khoản doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất.