Phân hệ Đặt suất Ăn trưa

Mô đun cơ sở để quản lý bữa trưa.

Rất nhiều công ty đặt bánh mì kẹp, pizza và những món khác từ nhà cung cấp thân quen, nhằm đưa thêm cho nhan viên cuả họ nhiều hơn về mặt cơ sở vật chất. 

Tuy nhiên, quản lý bữa trưa trong công ty yêu cầu sự quản trị chính xác, điều này đặc biệt khi số lượng lớn nhân viên hoặc nhà cung cấp khá quan trọng.

Mô đun "Đặt bữa trưa" được phát triển mục đích khiến phần mềm quản trị này không chỉ dễ dàng mà còn đưa ra cho nhân viên thêm những công cụ và có thể sử dụng.

Ngoài việc có một bữa ăn đầy đủ và quản lý từ nhà cung ứng, module này cung cấp khả năng hiển thị cảnh báo và cung cấp lựa chọn đơn hàng nhanh chóng dựa trên sở thích cuả nhân viên

Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian cuả nhân viên và giúp họ không cần phải mang theo tiền mặt trong người, phần mềm này rất quan trọng cho bạn.