Theo dõi phát sinh

Theo dõi quản lý các vấn đề/ lỗi phát trinh trong phần dự án

Ứng dụng này giúp bạn quán lý các vấn đề phát sinh mà bạn có thể phải đối mặt trong phần dự án như là lỗi hệ thống, khiếu nạu của khách hàng hay hỏng hóc máy móc, vật liệu.

Ứng dụng cho phép quản lý để nhanh chóng kiểu tra các vấn đề phát sinh, chỉ định và quyết đinhj hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi nó phát sinh thêm.