Phân hệ Quản lý Đội xe

Phầm mềm quản lý đội xe công ty

 

Phần mềm của ERPOnline cung cấp cho bạn một chức năng để quản lý quá trình sử dụng tất cả các xe của công ty bạn từ hợp đồng đầu tiên với công ty cho thuê với các dịch vụ liên quan đến chiếc xe được giao cho một nhân viên. 

Bạn có thể quản lý tất cả mọi thứ thông qua hệ thống quản lý thân thiên với người dùng - chi phí nhập nhiên liệu, và nhiều tính năng khác cần thiết cho việc quản lý phương tiện của công ty bạn.

fleet vehicles

 

Theo dõi hợp đồng và quản lý

 

fleet contract

Quản lý tất cả các hợp đồng cho xe của bạn và bạn sẽ nhận được một email cảnh báo khi hợp đồng đến ngày hết hạn. Một số công cụ trực quan được sử dụng để đảm bảo rằng bạn sẽ nhớ gia hạn (hoặc kết thúc) hợp đồng của bạn.

Bạn sẽ không cần bất kỳ hệ thống theo dõi chuyên dụng nào cho các phương tiện của công ty - với các ứng dụng thông minh ERPOnline, bạn có thể theo dõi sát sao đội xe của bạn trong một vài cú nhấp chuột đơn giản.

 

Theo dõi các xe ô tô của công ty bạn

 

Bạn chỉ đơn giản có thể giao một chiếc xe hoặc một vài cho một nhân viên và thiết lập chính xác tổng quan về tình hình xe khi bàn giao. Ngoài ra, kiểm tra tình trạng xe và đồng hồ công-tơ-mét (odometers) giữa hai lần chuyển giao và ghi lại để theo dõi các quá trình sử dụng của đội xe.

Việc theo dõi các phương tiện của công ty bạn trở nên đơn giản và dễ dàng nhờ ứng dụng của ERPOnline!

fleet vehicle odometer

 

Quản lý đội phương tiện

 

website access right

Quản lý các mốc quan trọng: mua, bảo dưỡng, bàn giao lại,... 

Dễ dàng thêm phương tiện vào đội xe của bạn và theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng và dự báo tất cả lịch bảo dưỡng hoặc thay thế.

 

Quản lý dịch vụ liên quan

 

Tổ chức các dịch vụ liên quan các phương tiện và liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ uy tín; quản lý hoá đơn và ghi chú.

Thiết lập một chính sách cho phương tiện trong công ty của bạn, cũng như một chính sách bảo hiểm để quản lý đội xe của bạn một cách hiệu quả nhất.

fleet service

 

Phân tích và báo cáo

 

fleet reporting

Hiển thị tất cả chi phí liên quan với một chiếc xe nhất định hoặc với một loại hình dịch vụ. Bạn cũng có thể thực hiện so sánh / phân tích giữa các loại chi phí (trong đó chi phí phương tiện nào nhiều nhất, dịch vụ nào đã được thực hiện trên đó xe, vv) bằng cách sử dụng các công cụ báo cáo.

Bạn sẽ có được những hiểu biết thực sự hữu ích về giá trị mang lại hiệu quả của mỗi chiếc xe để cải thiện đầu tư đội xe của bạn.

 

Quản lý chi phí

 

Bạn có thể xác định và theo dõi các chi phí của công ty bạn cho mỗi đội xe Các chi phí thường xuyên theo hợp đồng của bạn (ví dụ, các hợp đồng cho thuê) sẽ được tự động tạo ra ở phần đầu của từng giai đoạn (ngày / tuần / tháng / năm) tùy thuộc vào tần suất quy định trong hợp đồng.

fleet cost