Số thứ tự sổ sách

Module này duy trì số thứ tự nội bộ trong việc ghi chép sổ sách kế toán.

Cho phép bạn cấu hình để duy trì các trình tự kế toán bắt buộc.

Bạn có thể tuỳ chỉnh các thuộc tính sau đây:

  • Tiền tố
  • Hậu tố
  • Số tiếp theo
  • Khoảng cách giữa các số
  • Số lượng chữ số