Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xuất kho hàng tặng giá vốn = 0 hệ thống báo lỗi !

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Admin,
Bên cty chúng tôi là có sử dụng ERP online và có cài đặt module accoungting từ T.V.T hiện đang gặp 1 vấn đề :
Đối với hàng mua được tặng có giá bằng 0:
Khi xuất kho hàng hoá này thì hệ thống không cho xuất vì giá = 0, vậy có cách nào để xử lý không ah ?
(Ngoài việc phải tự định giá trị cho sản phẩm tặng ) ;)
Cám ơn nhiều
Kevin Nhật

Xuất kho hàng tặng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Best Answer

Thanks anh David
Em muốn hỏi thêm
Giả sử hàng nhập về 2 sản phẩm trong đó 01 sp tặng giá 0 ,phải trả 01 sp giá 5tr ,như vậy với Odoo không cho xuất nếu giá = 0 thì giải pháp cần xử lý thế nào anh nhỉ vì trong thực tế thì hàng giá tồn không có giá thì có phát sinh /.
Nếu Odoo bắt buộc định giá cho tất cả sp điều có giá trị hợp lý theo chuẩn quốc tế thì đành chịu , thanks anh

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Trong trường hợp đó, anh có thể tắt chế độ hạch toán kế toán tự động vì giá vốn bằng không có hạch toán tự động cũng không có ý nghĩa gì.

0
Best Answer

Cái này chắc là lỗi từ lúc nhập kho. Hiện hàng hóa của anh có giá vốn bằng 0, trong khi anh lại để hạch toán tự động với phương pháp giá vốn fifo hoặc ave.

Để khắc phục, anh có thể thạm thời chuyển phương pháp giá vốn sang standard, sau đó nhập giá vốn ở form sản phẩm rồi mới xuất kho được. Dĩ nhiên, anh cần tính giá vốn thủ công để nhập vào đó.

Sau khi xuất xong, anh có thể đặt lại phương pháp giá vốn như ban đầu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.