Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xuất bảng lương kèm dữ liệu nhập ngoài (Inputs Data).

Mình gặp một khó khăn trong việc xuất bảng lương để trình ký.
Yêu cầu: xuất bảng lương gồm các thông số để tính lương (VD: ngày công, hệ số lương, lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm….), để đặt vào một bảng tính trình lãnh đạo duyệt lương hàng tháng.

- Đối với các thông số nằm trong các trường (field) VD: các khoản phụ cấp, hệ số lương… thì xuất ra bình thường, số liệu nằm trong bảng lương theo đúng yêu cầu.
- Nhưng các thông số là các dữ liệu nhập ngoài (inputs) - VD: ngày công thực tế, hệ số hiệu quả trong tháng… thì khi xuất ra không ngang hàng với các trường (nó được hiểu là dữ liệu con của các trường, số liệu nằm trong một bảng con khác).
Mình muốn đặt các dữ liệu nhập ngoài này vào bảng lương (tương ứng như các trường - field) để tính lương thì làm thế nào ạ.
Xin cảm ơn các bác.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Không hiểu ý bác lắm. Bác đang nói về Phiếu lương (Payslip) chứ không phải Bảng lương (Payslip Batch) đúng không?

Hay bác có thể chụp một cái mẫu và đánh dấu những thứ bác muốn rồi đưa lên đây thì dễ hình dung hơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.