Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Xử lý định kỳ

Trong phân hệ kế toán có cái mục Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)?????
Em không biết mục đích của cái này là làm gì và làm như thế nào?
Mọi người có thể giải thích cho em hiểu được không ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Best Answer
Lê Thị Hằng wrote:

Trong phân hệ kế toán có cái mục Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)?????
Em không biết mục đích của cái này là làm gì và làm như thế nào?
Mọi người có thể giải thích cho em hiểu được không ạ
Mình có chút kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn:
Phần xử lý định kỳ/Bút toán dự thảo/Vào sổ bút toán
Cái này được sử dụng khi bạn có các NVKTPS đã định khoản nhưng chưa vào sổ, vì là số lượng các bút toán chưa vào sổ rất nhiều. Bạn sẽ mất thời gian khi phải vào sổ từng bút toán ở phần bút toán sổ nhật ký thì nay bạn hoàn toàn có thể vào sổ toàn bộ các NV theo từng tháng. Lợi ích của việc làm này là không mất thời gian nhưng bạn phải chắc chắn các nghiệp vụ đã được định khoản đúng.
Phần đối soát: có đối soát thủ công và đối soát tự động
Đối soát dùng trong trường hợp khi bạn muốn xoá bỏ một khoản tiền liên quan đến công nợ
(Ví dụ: bạn mua hàng của nhà cung cấp trị giá thanh toán là 599.000đ bạn đã thanh toán là 590.000đ còn lại là 9.000đ. Cuối kỳ bạn muốn xử lý cho gọn để kết thúc thương vụ này, bạn cho khoản 9.000đ vào thu nhập khác của mình
Nợ Tk 331/Có Tk 711: 9.000
Với ERP thì lúc này hoá đơn nhà cung cấp chuyển từ trạng thái "mở" sang "đã thanh toán")
Tương tự đối với đối soát tự động.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Linda Tran
Best Answer
Lê Thị Hằng wrote:

Trong phân hệ kế toán có cái mục Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)?????
Em không biết mục đích của cái này là làm gì và làm như thế nào?
Mọi người có thể giải thích cho em hiểu được không ạ


Phần Bút toán dự thảo:

Bình thường khi em có nghiệp vụ phát sinh trong sổ nhật ký, em phải vào phần bút toán sổ nhật ký để em vào sổ. Tuy nhiên với 1 lượng lớn hóa đơn mua hàng, bán hàng, biên lai…thì không phải lúc nào em cũng làm thao tác vào sổ ngay khi xác nhận các hóa đơn đó. Vậy nên theo định kỳ (tuần, tháng, quý) em có thể dùng chức năng Bút toán dự thảo để vào sổ hàng loạt bút toán theo từng sổ nhật ký.

Cách làm như sau:

- Em vào mục: Bút toán dự thảo/Vào sổ bút toán

- Chọn sổ nhật ký cần vào sổ (một sổ hoặc tất cả các sổ)

- Chọn kỳ kế toán (1 kỳ hoặc tất cả các kỳ)

==> nhấn chấp nhận ==> tất cả các bút toán của em đã được vào sổ.

Việc chọn 1 kỳ hay tất cả các kỳ hoặc 1 sổ hat tất cả các sổ tùy thuộc vào độ tin tưởng của em với sự chuẩn xác của các bút toán. Trong việc phân công của bộ phận kế toán, việc vào sổ này có thể do 1 người phụ trách nhằm rà soát lại các bút toán của tất cả các nhân viên trong bộ phận. Và rà soát các chứng từ kế toán kèm theo của các phát sinh đó ( Như hóa đơn, biên lai, hợp đồng, ủy nhiệm chi….)


Phần đối soát: Phần này chủ yếu dùng để xử lý các công nợ của khách hàng và nhà cung cấp. Hoặc xử lý các khoản chênh lệch nhỏ trong hóa đơn ( VD hóa đơn ghi 499.000, khách hàng trả 500.000đ, vậy chênh lệc 1đ).


- Đối với phần đối soát thủ công, ta có thể chọn từng bút toán để xử lý vào nợ xấu toàn bộ giá trị của bút toán hoặc 1 phần giá trị ( cái này dùng cho các hoản nợ khó đòi)


- Đối với đối soát tự động. Có thể chọn đối soát các tài hoản công nợ với giá trị tối đa, nhằm xóa nợ cho khách hàng hoặc khách hàng xóa nợ cho mình của nhiều bút toán.

Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)

Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)

Xử lý định kỳ (Bút toán dự thảo và Đối soát)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.