Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xin hỏi cách upload 1 mô đun mới lên erp online?

Ảnh đại diện
Phạm Tuấn Anh

Xin hỏi mọi người cách để upload 1 mô đun mới lên erponline? mình tìm thấy 1 số app trên odoo nhưng không biết cách up load lên erponline xin mọi người hướng dẫn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn vào Thiết lập > Mô đun > Ứng dụng để cài các module có trên App Store.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ