Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xin hỏi cách upload 1 mô đun mới lên erp online?

Ảnh đại diện
Phạm Tuấn Anh

Xin hỏi mọi người cách để upload 1 mô đun mới lên erponline? mình tìm thấy 1 số app trên odoo nhưng không biết cách up load lên erponline xin mọi người hướng dẫn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Bạn vào Thiết lập > Mô đun > Ứng dụng để cài các module có trên App Store.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.