Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xem báo cáo thu tiền trong tháng !

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Team,
+Hổ trợ giúp mình về cái báo cáo thu tiền theo tháng thì xem ở đâu ?
+Thu theo đơn hàng trong phạm vi tháng tìm kiếm ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào anh,

Anh có thể xem thu, chi của một tài khoản tiền hoặc tương đương tiền:

- Tại menu: Kế toán/kế toán/Phát sinh kế toán: Sau đó anh chọn nhóm theo sổ nhật ký tiền hoặc tài khoản và chọn nhóm theo ngày, tuần, tháng…. theo nhu cầu để xem phát sinh nợ có (hình 1).

- Tại menu Kế toán/ Báo cáo/Sổ cái: anh chọn thời điểm cần xem và mở các tài khoản cần xem sẽ thấy các phát sinh nợ có trong khoản thời gian anh chọn. (hình 2)

Xem báo cáo thu tiền trong tháng

Xem báo cáo thu tiền trong tháng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.